Czy europejskie nakazy aresztowania wydane w Polsce zostaną zablokowane

Damian Tomanek        15 listopada 2020        Komentarze (0)

Czy ENA wydana w Polsce będzie
realizowana przez sąd w innym kraju

Tematem który często pojawia się w mediach jak i w moich rozmowach z klientami jest to, czy europejskie nakazy aresztowania wydawane  w Polsce będą realizowane przez inne kraje  europejskie.

Z różnych krajów mamy różne informacje. Wiadomości na ten temat dochodzą do mnie również od adwokatów zagranicznych z którymi współpracuję.

Jak wpływa naruszenie zasad praworządności
na realizację ENA

Przeciwko Polsce prowadzone jest przed organami europejskimi postępowanie o naruszenie zasad praworządności, ze względu na zmiany ustawowe dotyczące sądownictwa. Zmiany te spowodowały, iż niezawisłość sędziów została ograniczona.

Sytuacja taka powoduje, że sądy zagraniczne mają wątpliwości, co do tego czy osoba przekazana Polsce  na podstawie ENA będzie miała zapewniony rzetelny proces przeprowadzony przez niezawisłego sędziego.

Problem ten był po raz pierwszy przedmiotem oceny przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2018r. Spraw dotyczyła Polaka którego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania miała wydać Irlandia.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Obecnie z podobnym zagadnieniem wystąpił do Trybunału Sąd w Amsterdamie.

Rzecznik Generalny TSUE o ENA

Każde orzeczenie TSUE  poprzedzone jest opinią Rzecznika Generalnego TSUE. W opinii z 12.11.2020r. Rzecznik wyraził pogląd, że systemowe lub ogólne nieprawidłowości, jakie można było stwierdzić w odniesieniu do niezależności polskich sądów, nie pozbawiają ich charakteru organów sądowych.

W jego ocenie nie można zawieszać, z góry i automatycznie, wszystkich wydawanych europejskich nakazów aresztowania.

Rzecznik generalny zwrócił uwagę na to, że współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się na zasadach wzajemnego uznawania i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i że odmowa wykonania ENA jest wyjątkową reakcją, która powinna odpowiadać wyjątkowym okolicznościom.

Prawo do rzetelnego procesu

To, że Polska stała się czarną owcą europejskiego systemu wymiaru sprawiedliwości jest niewątpliwym sukcesem PiS i wprowadzanych od 2015r. reform wymiaru sprawiedliwości. Jednakże nadzieja, że w związku z tym realizacja europejskich nakazów aresztowania wydawanych w Polsce zostanie całkowicie zablokowana jest przedwczesna i całkowicie nieuzasadniona.

W wyroku z 2018r TSUE wskazał że sąd powinien ustalić w pierwszej kolejności czy istnieje rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu ze względu na nieprawidłowości dotyczące niezawisłości organów sądowych państwa wydającego nakaz.

W drugim etapie sąd powinien zweryfikować w konkretny sposób, czy istnieją poważne i uzasadnione podstawy, aby sądzić, że w przypadku przekazania osoby, której dotyczy wniosek, może zostać naruszone prawo do rzetelnego procesu.

Ponieważ zdanie Generalnego Rzecznika TSUE jest najczęściej podzielane w wyroku który wydaje następnie Trybunał, należy się spodziewać podobnego rozstrzygnięcia jak to z 2018r. W tym miejscu mógłbym ten wpis zakończyć.

Jak wykazać brak niezawisłości sądu w Polsce

Myślę jednak że osoby poszukiwane ENA są ciekawe w jaki sposób można wykazać, że w konkretnej sprawie może być naruszone prawo do rzetelnego procesu. Tego rodzaju argumenty muszą podnosić adwokaci zagraniczni przed zagranicznym sądem.

Z moich doświadczeń wynika jednak, że w znacznej większości argumenty przez nich przedstawiane mają charakter ogólnodostępnych doniesień prasowych zaczerpniętych z mediów. Inaczej mówiąc jest to za mało aby sąd zagraniczny odmówił realizacji ENA.

Zgodnie bowiem z wyrokim TSUE informacje  zaczerpnięte z mediów nie wystarczą by zostały spełnione kryteria o których mowa w wyroku z 2018r.

Aby jednak te ogólniki przenieść na płaszczyznę konkretnej sprawy przydatny jest adwokat w Polsce. Może on na przykład sprawdzić czy sędzia prowadzący konkretną sprawę nie objął swojego stanowiska z 'namaszczenia’ Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ustalonym po 2015r., a której legalność jest powszechnie kwestionowana.

Wychwycenie tej kwestii mogłoby posłużyć przed sądem zagranicznym jako dowód  na brak zapewnienia konkretnej osobie prawa do rzetelnego procesu prowadzonego przez niezawisłego sędziego. Sądowi zagranicznemu należy oczywiście również wytłumaczyć z jakich powodów kwestionowana jest legalność Krajowej Rady Sądownictwa –  ale to już jest robota dla adwokata.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: