transport do Polski

Po wyroku sądu zagranicznego w Polsce możesz się rozpłynąć

Damian Tomanek        13 listopada 2022        Komentarze (0)

Polityka penitencjarna a Brexit Odkąd Wielka Brytania wyszła z UE pojawiło się sporo problemów w zakresie wzajemnej współpracy na płaszczyźnie prawa karnego. O niektórych sprawach możesz przeczytać tutaj. Dosyć zaskakująca jest polityka penitencjarna władz brytyjskich, które wszelkimi sposobami dążą do pozbycia się z Wysp cudzoziemców skazanych przez brytyjski wymiar sprawiedliwości. Dotyczy, to również osób z […]

Co mówić w trakcie zatrzymania?

Damian Tomanek        24 stycznia 2021        Komentarze (0)

Co mówić podczas zatrzymania? Jedno z zagadnień które pojawia się w moich rozmowach z klientami sprowadza się do pytania: Co mam mówić i jak się zachować kiedy mnie zatrzymają na podstawie europejskiego nakazu aresztowania? Jakie prawa ma zatrzymany? Po pierwsze należy wiedzieć jakie prawa ma osoba zatrzymana na podstawie ENA. Policjant dokonujący zatrzymania na podstawie […]

Zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Damian Tomanek        29 czerwca 2020        Komentarze (0)

Zatrzymania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania mają różny przebieg. Od wielu lat zajmuję się tego rodzaju sprawami i zwykle pytam swoich klientów, o to w jaki sposób zostali zatrzymani. Odpowiedzi są różne. Najczęściej policja zagraniczna przychodzi do miejsca zamieszkania lub do pracy. Często zatrzymanie odbywa się przy próbie przekroczenia granicy. Osoba lecąca  samolotem ma raczej małe […]

Nie zapłaciłem grzywny i odwiesili mi wyrok

Damian Tomanek        09 grudnia 2018        Komentarze (0)

Skazując na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu sąd najczęściej orzeka dodatkowo karę grzywny oraz nakłada na oskarżonego różnego rodzaju obowiązki, np. obowiązek naprawienia szkody, poddania się leczeniu, kontynuowania nauki itd. Brak zapłaty lub niewywiązanie się z nałożonych obowiązków skutkuje, po pewnym czasie, wydaniem postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, czyli mówiąc prościej jej „odwieszeniem”. […]

Pytania o praworządność w Polsce

Damian Tomanek        07 października 2018        Komentarze (1)

Z dużym zaciekawieniem śledzę wpływ orzeczenia z 25.07.2018r Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na postępowania jakie toczą się przed sądami w różnych krajach o realizację europejskiego nakazu aresztowania. Przypomnijmy, że jako pierwszy zakwestionował praworządność w Polsce Sąd w Dublinie zwracając się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. […]