Jak czytać europejski nakaz aresztowania

Damian Tomanek        03 maja 2020        Komentarze (0)

Jak czytać europejski nakaz aresztowaniaW ostatnim poście, który możesz przeczytać tutaj, pisałem o tym jak wygląda europejski nakaz aresztowania. Do tego wpisu został dołączony przykładowy formularz, który możesz zobaczyć tutaj.

Zdarza się że osoby które pierwszy raz w życiu widzą ENA są  bardzo zdziwione, bo nie wszystko rozumieją.  W dzisiejszym poście postaram się wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.

Jakie prawa ma osoba poszukiwana ENA

Artykuł 11. Decyzji Ramowej Rady Europy z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi mówi o prawach jakie ma osoba zatrzymana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i są one następujące –

 1. W momencie aresztowania osoby, której dotyczy wniosek, wykonujący nakaz właściwy organ sądowy, zgodnie z prawem krajowym, powiadamia tę osobę o europejskim nakazie aresztowania i jego treści, a także o możliwości wyrażenia przez tę osobę zgody na jej przekazanie wydającemu nakaz organowi sądowemu.

 2. Osoba, której dotyczy wniosek, aresztowana w celach wykonania europejskiego nakazu aresztowania ma prawo do korzystania z pomocy prawnej i z pomocy tłumacza zgodnie z prawem krajowym wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego.

Jak zdobyć europejski nakaz aresztowania

Jak z powyższego wynika osoba zatrzymana ma być powiadamiana o treści ENA.  W Decyzji Ramowej nie została jednak wskazana forma tego powiadomienia. Wewnętrzne przepisy w poszczególnych krajach regulują to bardziej szczegółowo.

Najczęściej jednak osobie zatrzymanej jest doręczany formularz europejskiego nakazu aresztowania w języku obowiązującym w kraju zatrzymania oraz w języku polskim.

Jeżeli takiego dokumentu nie otrzymałeś, to domagaj się jego doręczenia i to w języku polskim. Z tego dokumentu wynika bardzo wiele istotnych rzeczy.

Moim klientom zdarzyło się, że taki dokument został zabrany przez adwokata z urzędu, z którym potem ciężko było nawiązać jakikolwiek kontakt. Przypilnuj zatem nie tylko sąd, ale i swojego adwokata.

Jeżeli nie zostałeś jeszcze zatrzymany, a wiesz że ENA została za Tobą wydana to odpowiednie postanowienie może zdobyć Twój adwokat w Polsce. Jeżeli zatem jesteś już w posiadaniu takiego dokumentu to należy zacząć go czytać.

Identyfikacja osoby poszukiwanej europejskim nakazem aresztowania

Formularz ena podzielona jest na rubryki  i punkty opisane w następujący sposób – rubryka A, a w niej punkty 1,2,3… rubryka B, a w niej punkty 1,2,3.. itd.

W rubryce A. podane są dane personalne osoby poszukiwanej. Warto im się przyjrzeć, bo może się okazać, że chodzi o kogoś innego.

Dlaczego wydano europejski nakaz aresztowania

Rubryka B jest najważniejsza dla Twojego adwokata. Z tej rubryki wynika kto Cię poszukuje i z jakiego powodu.

Jeżeli masz wyrok do odbycia, to w rubryce B. będzie wpisane jaki sąd wydał wyrok i jaka jest sygnatura akt sprawy, (która przykładowo może wyglądać tak –  ll K 123/20).

Jeżeli nie masz jeszcze wyroku, to w tym miejscu będzie wpisana sygnatura akt postanowienia sądowego o poszukiwaniu listem gończym oraz nazwa sądu który go wydał, (która przykładowo może wyglądać tak -ll Ko 123/20).

Również w tym miejscu powinna znaleźć się nazwa prokuratury, która prowadzi sprawę i sygnatura akt prokuratorskich, (która przykładowo może wyglądać tak – PR 1 Ds. 123/20).

Na podstawie powyższych informacji Twój adwokat w Polsce będzie wiedział gdzie wysłać pełnomocnictwo, jakich dokumentów może żądać i co w sprawie jest do zrobienia.

Za jakie przestępstwa wydawana jest ENA

W rubryce C.1 wpisana jest górna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności jaka jest przewidziana przez kodeks karny, za przestępstwo w związku z którym jesteś poszukiwany.

Jeżeli jesteś osobą skazaną, to w  rubryce C.2 wpisana jest kara orzeczona wyrokiem, a w rubryce C.3 kara jaka została jeszcze do odbycia.

Kiedy przedawnia się przestępstwo za które została wystawiona ENA

W przykładowym formularzu ENA w pkt C. zamieszczono dodatkowo informację na temat przedawnienia. Najczęściej jednak taka informacja znajduje się w rubryce F. Niezależnie gdzie taka informacja się znajduje zdarza się, że jest ona błędna.

Błąd wynika stąd, że uwzględniony zostaje jedynie okres przedawnienia o którym mowa w art. 103 kodeksu karnego. Pominięty natomiast zostaje okres wstrzymania biegu przedawnienia, o którym mowa w art. 15 § 3 kodeksu karnego wykonawczego. Więcej możesz przeczytać o tym tutaj.

Prawidłowe zawiadomienie o wydaniu wyroku

W rubryce D. znajduje się informacja o tym czy skazany uczestniczył w postępowaniu i czy był o nim prawidłowo poinformowany. Jak się nietrudno domyślić dla polskiego sądu który wydał wyrok, wyrok zaoczny, czy nakaz karny, skazany zawsze jest prawidłowo powiadomiony.

Należy się temu jednak przyjrzeć, bo prawidłowe zawiadomienie o sprawie dla polskich sądów nie jest tym samym co dla sądów zagranicznych. Warto aby adwokat w Polsce sprawdził na jaki adres sąd wysyłał oskarżonemu pocztę, kiedy to zrobił, kto ją odebrał i gdzie w tym czasie mieszkał rzeczywiście klient.

Wielokrotnie zdarzyło mi się tak, że sąd zagraniczny odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sąd w Polsce z tego powodu, że skazany mieszkał od dawna za granicą, sąd polski został o tym poinformowany, a mimo to wysyłał korespondencję na adres pod którym skazany już dawno nie mieszkał.

Z punktu widzenia polskiego sąd może to być zgodne z prawem  ale z punktu widzenia prawa państw bardziej cywilizowanych niekoniecznie. Do takiego sprawdzenia potrzebna jest jednak współpraca z adwokatem zagranicznym, który wykorzysta odpowiednio przed sądem materiały przygotowane przez adwokata w Polsce.

W rubryce  E. znajduje się opis czynu i jego kwalifikacja prawna. Innymi słowy dowiesz się za co Cię ścigają, a jeżeli jesteś przed wyrokiem to ile Ci grozi.

Idziemy siedzieć na ochotnika

Pozostałe rubryki są mniej istotne. Oczywiści w rubryce I. wskazany jest konkretny sąd który wydał ENA i jest za jej wykonanie odpowiedzialny.

Jeżeli znudził Ci się pobyt na wolności, to zawsze możesz sam zadzwonić do konkretnego sądu na podany tam numer telefonu.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: