List żelazny

Europejski nakaz aresztowania – adwokat ekspert od ENA

Damian Tomanek        13 lipca 2019        Komentarze (1)

Wielokrotnie pisałem już o tym, że udzielając pomocy osobom za którymi wystawiono europejski nakaz aresztowania ściśle współpracuję z adwokatami zagranicznymi. Więcej  na ten temat można przeczytać tutaj. Adwokaci z którymi współpracuję, specjalizują się w sprawach związanych z ENA. Chciałbym abyście dzisiaj poznali jednego nich. Jest nim solicitor/adwokat Aleksander Gościmski, który prowadzi kancelarię adwokacką w Londynie i od […]

List żelazny

Damian Tomanek        03 lutego 2019        Komentarze (0)

Jakiś czas temu pisałem w tym miejscu o liście żelaznym. Wpis ten zawierał orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt II AKz 253/14 z którego wynikało, że list gończy bądź europejski nakazu aresztowania stoją na przeszkodzie wydaniu listu żelaznego.  Orzeczenie to stanowiło interpretację istniejących przepisów z których jednak nie wynikało wprost, że listu żelaznego nie […]

Pytania o praworządność w Polsce

Damian Tomanek        07 października 2018        Komentarze (1)

Z dużym zaciekawieniem śledzę wpływ orzeczenia z 25.07.2018r Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na postępowania jakie toczą się przed sądami w różnych krajach o realizację europejskiego nakazu aresztowania. Przypomnijmy, że jako pierwszy zakwestionował praworządność w Polsce Sąd w Dublinie zwracając się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. […]

Zatrzymanie poszukiwanego w USA

Damian Tomanek        02 września 2018        Komentarze (0)

Jak się okazuje osoby za którymi zastał wydany europejski nakaz aresztowania zatrzymywane są nie tylko na terenie Europy ale również na terenie Stanów Zjednoczonych. To przestroga dla tych którzy przebywają poza Europą i uważają, że są bezpieczni. Może warto powrócić do pozostawionych w Polsce problemów, zanim  Tobie i Twojej rodzinie niespodziankę zrobi miejscowa policja. Niespodzianki […]

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przekazanej przez Sąd w Dublinie

Damian Tomanek        09 sierpnia 2018        Komentarze (0)

W dniu 25.07.2018r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  wydał orzeczenie w którym odpowiedział na pytania zadane przez Sąd w Dublinie w sprawie Artura C. Ogólnie rzecz ujmując sprawa dotyczyła tego czy systemowe naruszenie zasad praworządności w danym kraju może być powodem do odmowy zrealizowania europejskiego nakazu aresztowania. O sprawie pisałem już tutaj. Celowo odczekałem parę dni od […]