Europejski nakaz aresztowania w czasie zarazy

Damian Tomanek        21 marca 2020        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym słowo koronawirus jest odmieniane przez wszystkie przypadki, we wszystkich cywilizowanych językach.

Większość z nas zastanawia się jaki wpływ obecna sytuacja będzie miała  na przyszłe życie. Nie wiadomo kiedy pandemia się skończy. Postanowiłem zatem napisać kilka słów na temat, tego w jakiej sytuacji są osoby poszukiwane ENA w czasie zarazy.

Europejski nakaz aresztowania a koronawirus

Ponieważ wszystko dzieje się dynamicznie a zmiany następują z godziny na godzinę, to nie wiem czy jutro mój wpis będzie aktualny. Na dzień dzisiejszy sytuacja w polskich sądach wygląda tak, że odwołane są wszystkie  rozprawy, a decyzją władz sądowniczych, sądy mają wstrzymać wysyłkę korespondencji która zobowiązywałaby stronę do podjęcia jakichkolwiek czynności w określonym przez przepisy terminie.

Jest to zrozumiałe ponieważ adwokaci mają problemy z odbiorem i wysyłką poczty, kontaktem z klientami, niemożliwe jest przejrzenie akt w sądzie itd. Nie mniej jednak pracownicy administracyjni i sędziowie do pracy przychodzą. Oznacza to, że odbywają się posiedzenia niejawne oraz wykonywane są wszelkie czynności nie wymagające obecności stron.

Natomiast na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych prezesi poszczególnych sądów okręgowych wydali zarządzenia w których zawarto „wykaz spraw pilny” rozpoznawanych, niezależnie od sytuacji, w trybie niecierpiącym zwłoki. Z takim wykazem spraw pilnych możesz zapoznać się tutaj.

W zakresie który nas interesuje do spraw pilnych należą między innymi:

  • sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania;
  • sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary;
  • sprawy o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
  • sprawy w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności;
  • sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania ( ENA).

Europejski nakaz aresztowania w czasie zarazy

Pandemia koronowirusa nie oznacza zatem, że osoby poszukiwane ENA  mogą spać spokojnie. Najlepiej przekonał się o tym mężczyzna zatrzymany w Lipce, o czym więcej możesz przeczytać tutaj.

Prawdopodobnie przekazywanie osób poszukiwanych pomiędzy poszczególnymi państwami ulegnie czasowemu wyhamowaniu, nie oznacza to jednak, że w sprawie europejskich nakazów aresztowania nic się nie dzieje.  Z doniesień medialnych wynika natomiast, że władza chce się “pozbyć” z zakładów karnych jak największej ilości osób osadzonych albowiem skupiska ludzi, w razie wybuchu epidemii, stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia znajdujących się w nich osób.

Obecnie panująca sytuacja może być ( choć nie musi) dodatkowym argumentem przemawiającym za: odroczeniem wykonania kary ( więcej przeczytasz tutaj), uchyleniem zarządzenia o wykonaniu kary( więcej przeczytasz tutaj) przekazaniem wykonania kary za granicę ( więcej przeczytasz tutaj) itp.

Może watro spróbować właśnie teraz gdy ze względu na sytuację związaną z koronawirusem  istnieją przychylne warunki do zmniejszania ilości osób w zakładach karnych.

Za uporządkowaniem spraw z przeszłości właśnie teraz przemawia jeszcze jeden argument. Skoro nie ma rozpraw to Twój adwokat ma więcej czasu na to by spokojnie zająć się Twoją sprawą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: