Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ENA

Damian Tomanek        20 grudnia 2020        Komentarze (0)

Test Celmera

W 2018r Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej polskiego obywatela poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania, na pytanie irlandzkiego sądu, wydał wyrok w którym stwierdził, że przed podjęciem decyzji o wysłaniu do Polski osoby poszukiwanej ENA należy stosować tzw. test Celmera.

Test ten polega na tym, że po pierwsze, należy sprawdzić, czy w Polsce jest ogólnie zagrożona niezależność sądownictwa.

A po drugie, trzeba sprawdzić, czy taka sytuacja rodzi ryzyko braku rzetelnego procesu w przypadku konkretnej osoby objętej poszukiwaniem na podstawie  ENA.

Dopiero pozytywna odpowiedź na oba pytania daje podstawę do odmowy wydania osoby poszukiwanej ENA.

Reforma wymiaru sprawiedliwości
w Polsce

Po 2018r. PiS dalej “majstrował” przy wymiarze sprawiedliwości i odnosił kolejne sukcesy.

Osiągnięciem na skalę europejską jest to, że przeciwko Polsce toczy się obecnie, przed Trybunałem Sprawiedliwości około 20 postępowań zainicjowanych pytaniami prejudycjalnymi.

Postępowania te mają związek dalszy lub bliższy z naruszeniem zasad praworządności. Polska jest niekwestionowanym championem, jeżeli chodzi o ilość tego rodzaju spraw przed TSUE.

W związku z takimi sukcesami reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, Sąd w Amsterdamie doszedł do wniosku, że skoro od czasu wydania wyroku w 2018r. sytuacja zmieniła się na gorszą, to należy ponownie zastanowić się nad tym, czy realizować ENA wydane przez polskie sądy.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

W dniu 17.12.2020r. Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w składzie 15 sędziów, podtrzymała jednak swoje stanowisko z 2018r. W wyroku stwierdzono, że:

Samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy.

Jednakże należy odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy, jeżeli w świetle osobistej sytuacji zainteresowanej osoby, charakteru przestępstw, których dotyczy nakaz, oraz kontekstu faktycznego, w którym został on wydany, istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że w wypadku przekazania tym organom osoba ta będzie ze względu na te nieprawidłowości narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego.”

Stanowisko Rzecznika Generalnego
Unii Europejskiej

Prawdziwym prorokiem, co do treści rozstrzygnięcia okazał się Rzecznik Generalny TSUE.

Już 12.11.2020r. w swojej opinii przewidział, że generalne zablokowanie wszystkich europejskich nakazów aresztowania wydanych przez sądy w Polsce nie jest możliwe.

Więcej możesz przeczytać o tym tutaj.

ENA wydane przez polskie sądy
będą realizowane w Europie

Co z tego wszystkiego wynika?

Po pierwsze wynika to, że nic się nie zmienia.

Po drugie wynika, że ENA wydawane przez polskie sądy będą realizowane przez pozostałe państwa Unii Europejskiej.

Po trzecie, w dalszym ciągu będzie trudno udowodnić, że w indywidualnym przypadku, w stosunku do konkretnej osoby poszukiwanej ENA, istnieje ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego w Polsce.

Stanowisko przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwości

Warte podkreślenia jest natomiast świetne samopoczucie przedstawicieli polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy uważają wyrok za swój sukces.

W wyroku wprost mowa jest o tym, że istnieją informacje świadczące o systemowych i ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce.

Świat zatem dostrzegł ich starania, więc mają się z czego cieszyć.

***

Wpisy które mogą Cię zainteresować:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: