Przedawnienie wykonania wyroku łącznego

Damian Tomanek        23 lutego 2020        Komentarze (0)

Jędrek z Zakopanego był krewkim młodzieńcem. Równie krewki był Józek – jego najlepszy kolega ze szkolnej ławy. Gdy ktoś im wszedł w drogę walili po pysku nie wdając się w zbędną dyskusję. Chętni do bójki byli zarówno po pijaku jak i na trzeźwo.

Zdarzyło im się również zapalić od czasu do czasu trawkę. Jak któryś nie miał swojej, to chętnie drugi go  częstował a w razie większej potrzeby również  sprzedawał. Kiedyś Jędrek, po kilku piwach pokłócił się z dziewczyną i ze złości wsiadł w samochód, aby pojechać do Józka. Zanim dojechał gdziekolwiek zatrzymała go drogówka. W związku z tym, na własne życzenie w 2013r. złapał wyrok w zawieszeniu za jazdę samochodem po pijaku.

Józek, za którego Jędrek dałby sobie rękę obciąć, narozrabiał dużo więcej. Po paru latach dobrała się do niego w końcu policja. Jak się szybko okazało Józek miał charakter o twardości żelków Haribo. Ponieważ nie uśmiechało mu się spędzenie kilku lat za kratami, to poszedł na współpracę z organami ścigania.

Został tzw. „sześćdziesiątką”. Zaczął opowiadać  o wszystkim, a w tym również o wyczynach które miał na koncie wspólnie z Jędrkiem. Dzięki wyjaśnieniom najlepszego kolegi – który najlepszym kolegą być przestał – Jędrek dostał w 2016r. wyrok za dwa pobicia, a w następnym roku kolejny wyrok za handel narkotykami. Ponieważ działo się to w okresie próby, odwieszono mu również wyrok za jazdę po pijaku.

Jędrek – podobnie jak Józek – również nie miał zamiaru spędzić kilku lat za kratami, wobec czego spakował swoje manatki i wyjechał do Holandii.

Wyrok łączny

Po trzech latach pobytu za granicą został zatrzymany na podstawie ENA. Wówczas dowiedział się, że ma wyrok łączny, którego wykonanie przedawnia się w 2033r. (o przedawnieniu więcej możesz przeczytać tutaj). W internecie zaczął szukać różnych informacji na temat tego co można zrobić w jego sytuacji. Dowiedział się że na podstawie art. 103 kk termin przedawnienia wykonania jego kary to 15 lat. (nie dowiedział się że sąd może mu doliczyć dodatkowych 10 lat- o tym tutaj).

Zaczął dodawać 15 lat do każdego z wyroków i w żadnym wypadku nie wychodziła data 2033r. Dlaczego?

Ano dlatego, że sąd wydając europejski nakaz aresztowania policzył termin przedawnienia wykonania kary od dnia wydania wyroku łącznego, co miało miejsce w 2018r. Z takim sposobem podawania w europejskich nakazach aresztowania terminu przedawnienia wykonania kary objętej wyrokiem łącznym spotykam się bardzo często. Jest to jednak praktyka nieprawidłowa.

Bieg terminu przedawnienia wykonania kary, w razie wydania wyroku łącznego

Sprawa ta została już dawno uregulowana uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2003r., która do dziś wyznacza kierunek interpretacji art. 103 § 1 k.k. w zakresie biegu terminu przedawnienia wykonania kary w przypadku wydania wyroku łącznego. Sąd Najwyższy uznał, że termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia modyfikujące jej wymiar.

W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają następując względy: 

  • wnioski wynikające z wykładni językowej przepisu art. 103 § 1 k.k., w którym mowa jest o „wyroku skazującym”, utożsamianym ze skazaniem za konkretne przestępstwo,
  • przedawnienie ma głównie charakter materialnoprawny, przeto decydującego znaczenia nie mogą mieć przesłanki procesowe,
  • zarówno kara łączna, jak i wyrok łączny, to instytucje pozwalające na łagodzenie sytuacji skazanego w zakresie kar orzeczonych za kilka przestępstw lub w kilku wyrokach.

Uchwała I KZP 4/03 spotkała się z niemal pełną akceptacją w piśmiennictwie. Również A. Zoll, A. Marek i R. Góral ostatecznie podzielili argumenty Sądu Najwyższego i wycofali się z zajętego wcześniej stanowiska. Od tej pory przyjęli, że… 

bieg terminu przedawnienia wykonania kary, w razie wydania wyroku łącznego, rozpoczyna bieg od uprawomocnienia się wyroku skazującego wchodzącego w skład wyroku łącznego.

Co z tego wszystkiego wynika ?

Po pierwsze to, że Jędrek nie musi sobie zawracać głowy terminem przedawnienia wykonania swojej kary bo, niezależnie od błędnego podania tej daty przez sąd, jest on bardzo odległy.

Po drugie, aby prawidłowo obliczyć termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności najlepiej dysponować aktualną kartą karną w której są rozpisane wszystkie wyroki jednostkowe łącznie z datą ich uprawomocnienia. Prawidłowe określenia daty przedawnienia wykonania poszczególnych wyroków wchodzących w skład wyroku łącznego może mieć kolosalne znaczenie przed sądem zagranicznym który dysponuje tylko informacjami wynikającymi z ENA.

Po trzecie Jędrek powinien się udać do adwokata, który zaproponuje mu inne rozwiązanie jego problemów, np. przekazanie wykonania kary za granicę, odroczenie wykonania kary itp.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: