Czy można iść do więzienia za alimenty

Damian Tomanek        15 maja 2021        Komentarze (0)

„Cena świętości”

Była piękna, dobra, święta
Do dziś płacę alimenta.
(Jan Sztaudynger)

Czy mogę trafić do więzienia za to, że nie płacę alimentów?

Dzień dobry Panie Mecenasie. Właśnie dowiedziałem się, że moje zdjęcie jest na stronie policja.poszukiwani. (Więcej możesz przeczytać tutaj). Wyjechałem za granicę parę lat temu. Na początku było bardzo ciężko. Najpierw nie miałem pracy, potem znalazłem  ale słabo płatną. Ledwo starczało mi na przeżycie i nie było pieniędzy na posyłanie byłej żonie alimentów. Teraz poukładałem sobie życie z nową partnerką. Mamy małe dziecko, ja mam dobrą pracę. Mógłbym powoli spłacać zaległości i posyłać alimenty. Nie wiem jaki komornik prowadzi moją sprawę, a poza tym mam list gończy w Polsce. Czy mogli wysłać za mną również europejski nakaz aresztowania? Co mam teraz zrobić żeby nie wylądować w więzieniu i nie stracić nowej  rodziny i pracy za granicą?

Tak wygląda początek prawie każdej rozmowy z klientem, który nagle dowiaduje się, że w Polsce jest poszukiwany listem gończym za niepłacenie alimentów.

Czy można iść do więzienia za alimenty

Kto ma obowiązek płacenia alimentów?

Oczywistą oczywistością jest to, że dzieci muszą z czegoś żyć. Obowiązek utrzymania dzieci spoczywa na rodzicach.

Ten obowiązek nie zniknie z błahego powodu. Tłumaczenie, że w chwili obecnej nie lubisz już matki swoich dzieci lub, że wyjechałeś za granicę nic nie da. Dzieci muszą jeść nawet, gdy masz słabo płatną pracę.

Każdy facet powinien wiedzieć, że najbardziej cenione u mężczyzny zdolności, to są zdolności płatnicze.

Co się dzieje gdy nie płacisz alimentów?

Sytuacja najczęściej wygląda tak. Alimenty, jeżeli ich sam nie płacisz, to zaczyna za Ciebie płacić Fundusz Alimentacyjny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Twój dług w tym czasie rośnie. Po upływie jakiegoś okresu czasu MOPS wysyła zawiadomienie do prokuratury o popełnionym przez Ciebie przestępstwie.

Jeżeli prokurator nie może Cię przesłuchać, bo jesteś za granicą, to zawiesza postępowanie i wszczyna poszukiwania listem gończym. Gdy uzyskuje informacje, że nie ma Cię w Polsce, to ma prawo wystąpić do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

Przestępstwo nie alimentacji

Niepłacenie alimentów, to przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego którego treść jest następująca:

§ 1.  Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu, podstawowym zagrożeniem za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest kara do 1 roku pozbawienia wolności.

Jeżeli natomiast brak wpłat spowodował niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego, to zagrożenie wzrasta do 2 lat.

Kara dla osób działających w warunkach recydywy może być jeszcze wyższa.

Czy można mieć kilka spraw w o niepłacenie alimentów?

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na inną kwestię. Przestępstwo będzie popełnione, jeżeli nie zapłacisz alimentów przez 3 pełne okresy płatności (najczęściej przez 3 pełne miesiące).

Zatem jeżeli nie płacisz alimentów przez kilka lat, to może się okazać, że MOPS wysyła cyklicznie, np. raz w roku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a Ty masz kilka spraw w toku, a nie tylko jedną.

Wówczas każda ze spraw będzie obejmowała inny okres niepłacenia alimentów. Więcej zarzutów to więcej kłopotów.

Kumulacja spraw w prokuraturze to karuzela nieszczęścia. Szczególnie drakońskie są przepisy, które pozwalają na orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem tylko w jednej sprawie. Każda następna kara pozbawienia wolności powinna być „do odsiadki.”

Jak się bronić w sprawie o alimenty?

Sposobów wyjścia z problemów wynikających z uchylania się od obowiązku płacenia alimentów jest kilka.

Jeżeli dług alimentacyjny nie jest duży lub gdy dysponujesz większą gotówką, to możesz skorzystać z możliwości jakie daje art. 209 kodeksu karnego:

§ 4.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Czy potrzebujesz adwokata?

Jeżeli nie dysponujesz większą gotówką aby jednorazowo spłacić całe zadłużenie alimentacyjne, to pozostaje Ci wynajęcie adwokata, który rozezna sprawę, podejmie rozmowy z prokuratorem i zaproponuje najkorzystniejszy sposób przeprowadzenia obrony.

Adwokat ma za zadanie: w pierwszej kolejności, doprowadzić do uchylenia poszukiwań listem gończym i ENA, a w drugiej kolejności ma doprowadzić do jak najkorzystniejszego wyroku.

Aby sprawa przybrała pozytywny obrót, należy również w sposób wiarygodny wytłumaczyć się z jakiego powodu nie płaciłeś alimentów.

Mało przekonująca była linia obrony jednego z oskarżonych, który na pytanie sądu: „Dlaczego nie płaci Pan alimentów?” odpowiedział: ” Wysoki Sądzie nie mam z czego. Moja druga żona nie chce iść do pracy.”

Czy za niepłacenie alimentów może zostać wystawiona ENA?

W niektórych krajach sprawa płacenia alimentów ma charakter wyłącznie cywilnoprawny i nie stanowi przestępstwa. W Polsce tak nie jest.  Z treści art. 607 b kodeksu postępowania karnego wynika, że :

607 b Wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest niedopuszczalne, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

1.w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku;

Ponieważ jednak art. 209 § 2 przewiduje za przestępstwo uchylania się od obowiązku płacenia alimentów karę pozbawienia wolności do lat 2, to polski sąd może wydać za osobą z takim zarzutem europejski nakaz aresztowania.

Z mojej praktyki wynika, że sądy nie tylko mogą, ale w rzeczywistości bardzo często wydają ENA za niepłacenie alimentów.

          Damian Tomanek
          adwokat

Obraz 4711018 z Pixabay

***

Odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania ze względu na stan zdrowia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się w ostatnim czasie pytaniem: czy można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania ze względu na stan zdrowia osoby która ma być przekazana?

Decyzja Ramowa regulująca zasady wykonywania ENA nie daje wprost takiej podstawy prawnej albowiem przyjęto domniemanie [Czytaj dalej…]

***

Po przeczytaniu: „Czy można iść do więzienia za alimenty”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: