Kiedy sąd wystawi europejski nakaz aresztowania

Damian Tomanek        07 grudnia 2019        Komentarze (0)

W maju tego roku pisałem o tym po ilu latach przestaje działać ENA. Więcej  na ten temat można przeczytać tutaj. W związku z tym wpisem zostałem zasypany pytaniami:

po jakim czasie Polska wystawia europejski nakaz aresztowania?

Nie ma na to żadnej reguły. Teoretycznie sąd może wystawić europejski nakaz aresztowania już następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku.

W postępowaniu przygotowawczym można to uczynić, gdy z materiałów znajdujących się w aktach wynika, że osoba poszukiwana przebywa poza Polską. Czasami prokurator ma taką informację od razu, a czasami uzyskuje ją po kilku latach. Nawet jeżeli ma taką informację to, może ale nie musi, wystąpić o wydanie ENA.

W kodeksie postępowania karnego nie ma ‘sztywnego’ terminu w którym prokurator musiałby złożyć wniosek do sądu  o wydanie ENA. Nie da się precyzyjnie przewidzieć daty podjęcia  takiej decyzji przez prokuratora.  Bóg jeden wie kiedy prokurator dozna oświecenia  w tym zakresie i sporządzi, a następnie skieruje wniosek do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

Jaki jest natomiast ostatni moment kiedy ENA może być jeszcze wydana?

Na kierowane do mnie pytania dlaczego Polska wystawiła europejski nakaz aresztowania, na przysłowiowego Kowalskiego, dopiero po kilkunastu latach odpowiadam: „Nie wiem. A w zasadzie wiem: “bo miała do tego prawo i z prawa tego skorzystała.” Nie wiem natomiast dlaczego tak późno.

Datą graniczną po której nie można już wystawić ENA jest :

  • w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym ( przed wyrokiem) – przedawnienia karalności;
  • w postępowaniu wykonawczym ( po wyroku) –  przedawnienie wykonania kary.

Różne przestępstwa przedawniają się w różnych terminach. O tym możesz przeczytać tutaj.

Termin przedawnienia wykonania wyroków jest uzależniony od rodzaju i wysokości orzeczonych w nim kar.

Wisienką na torcie są natomiast przestępstwa, które nie przedawniają się nigdy. Do tych przestępstw, zgodnie z art. 105 kk., zaliczamy zbrodnie:

  • przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne;
  • zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub pozbawienie wolności łączone ze szczególnym udręczeniem, popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Inaczej mówiąc nie przedawniają się nigdy przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym.

W sierpniu 2010r. wydano pierwszy europejski nakaz aresztowania (nie uwzględniony przez sąd szwedzki) za niejakim Stefanem Michnikiem.  W  dniu 13.09.2019r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wystawił za nim kolejny europejski nakaz aresztowania.

Stefan Michnik,  jest ścigany za 93 przestępstwa popełnione w latach 1952-1953. Zatem w tej sprawie dobry Bóg oświecił Prokuraturę po wielu latach prowadzenia postępowania przygotowawczego, grubo ponad pół wieku od popełnienia zarzucanych mu przestępstw, w sytuacji gdy od  lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia wiadomo, że poszukiwany zamieszkuje w Szwecji.

Z tego przykładu wniosek płynie taki, że póki Twoje przestępstwo nie ulegnie przedawnieniu,  to nie znasz dnia ani godziny kiedy zostanie za Tobą wystawiony europejski nakaz aresztowania. Na to kiedy się to stanie nie ma żadnej ogólnie obowiązującej reguły. Zastanów się zatem czy w takiej sytuacji może lepiej będzie zaangażować adwokata który temu zapobiegnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Co dzieje się w Polsce z osobą przekazaną na podstawie ENA

Damian Tomanek        09 listopada 2019        2 komentarze

Klienci którzy poszukiwani są  europejskim nakazem aresztowania pytają mnie często, co się dzieje z osobą poszukiwaną jak już znajdzie się w Polsce?

Odpowiedz na to pytanie uzależniona jest od kilku czynników. W pierwszej kolejności po przylocie do Warszawy  trafiasz do jednego z warszawskich aresztów.  Z wpisów internautów którzy na własnej skórze przekonali się o tym jak wygląda przywitanie osoby poszukiwanej ENA w Polsce możesz dowiedzieć się co oferuje “komitet powitalny”.

Jeżeli masz prawomocny wyrok do odbycia, to po niedługim czasie zostajesz przewieziony do docelowego zakładu karnego.  Jeżeli miejsce docelowe jest na drugim końcu Polski, to transport może trwać nawet parę dni, a Ty zaliczysz kilka aresztów śledczych jako  “przystanków przesiadkowych”.

Jeżeli jesteś natomiast przed wyrokiem, to zostajesz przewieziony do aresztu śledczego właściwego ze względu na miejsce w którym znajduje się prokuratura prowadząca sprawę.

Po przesłuchaniu przez prokuratora trafiasz do sądu przedłużającego areszt – najczęściej na 3 miesiące.  Jak może wyglądać taka wizyta w sądzie zobacz na niżej załączonym filmiku.

Czasami zdarza się również, że po pierwszym przesłuchaniu prokurator uchyla areszt i wracasz do domu. Takie rozwiązanie zależy jednak od ciężaru gatunkowego popełnionego przestępstwa, stanowiska jakie wobec zarzutów zajmiesz jako podejrzany i sprawności działania Twojego adwokata.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/173054,Poszukiwany-ENA-trafil-za-kratki.html

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Jak zawiesić karę pozbawienia wolności, czyli ostatnia deska ratunku idzie na dno

Damian Tomanek        20 października 2019        2 komentarze

Kodeks karny wykonawczy, jeszcze do niedawna, pozwalał na to, by odraczając orzeczoną do wykonania bezwzględną karę pozbawienia wolności doprowadzić do jej zawieszenia. Warunkiem takiego zawieszenia było to, żeby kara nie przekraczała 1 roku, a jej wykonanie zostało odroczone na okres co najmniej roku.

Podstawą wniosku o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na etapie postępowania wykonawczego, czyli już po uprawomocnieniu się wyroku, był art. 152 kodeksu karnego wykonawczego, który brzmiał następująco :

„Art. 152 §1  Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego.”

Przepis ten pozwalał w istocie na uniknięcie odsiadki osobom skazanym na niewielkie bezwzględne kary pozbawienia wolności.   Przepis ten był również często ostatnią deską ratunku dla osób które miały wyrok w zawieszeniu ale z jakiś przyczyn sąd im ten wyrok odwiesił. Zastosowanie art. 152 kkw pozwalało na przywrócenie wyroku do stanu  zawieszenia. Odroczenie wykonania kary, a następnie jej zawieszenie pozwalały osobie  poszukiwanej europejskim nakazem aresztowania na doprowadzenie do  uchylenia ENA i spokojnego życia poza Polską.

Niestety miłościwie nam panujący  ustawodawca, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadził zmiany w prawie karnym i ustawą która weszła w życie z dniem 5 października 2019r. uchylił art. 152 kodeksu karnego wykonawczego.

Inaczej mówiąc ostatnia deska ratunku poszła na dno. To bardzo zła wiadomość dla osób które mają aktualnie wyrok odroczony bądź na takie odroczenie miały szansę.

Czy mając zatem odroczony wyrok można jeszcze uniknąć pójścia za kraty ?

Jest parę takich rozwiązań które na to pozwalają. Właściwy sposób postępowania uzależniony jest jednak od indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy jak i od tego czy mieszkasz w Polsce, czy też za granicą. Kompetentnej porady w Twojej osobistej sprawie  zapewne udzieli każdy zajmujący się profesjonalnie tą tematyką adwokat.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Europejski nakaz aresztowania dla Jarosława Kaczyńskiego

Damian Tomanek        29 września 2019        3 komentarze

Europejski nakaz aresztowania dla Jarosława Kaczyńskiego - J. KaczyńskiJak donosi jeden z portali istnieje możliwość ścigania posła Jarosława Kaczyńskiego europejskim nakazem aresztowania.

Moim zdaniem jest to możliwość raczej teoretyczna. Pożyjemy zobaczymy. Sprawa ciekawa i można więcej o niej przeczytać tutaj.

***

 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Kto wydaje europejski nakaz aresztowania?

Damian Tomanek        22 września 2019        Komentarze (0)

Kto wydaje europejski nakaz aresztowania - flaga UEO tym jaka jest procedura wydawania ENA pisałem już  parę razy, ale ponieważ temat wraca w rozmowach i w korespondencji z klientami, postaram się krótko i prosto przedstawić zasady.

***

Europejski nakaz aresztowania zawsze wydaje sąd okręgowy na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym bądź na wniosek sądu w postępowaniu rozpoznawczym lub wykonawczym ( po wyroku).

Jedną z przesłanek do wydania takiego nakazu jest informacja, że osoba poszukiwana znajduje się poza Polską, na terytorium któregoś z państw Unii Europejskiej. Informację taką często pozyskuje, policja, która prowadzi poszukiwania  na podstawie listu gończego, rozpytując wcześniej sąsiadów lub członków rodziny.

W postępowaniu wykonawczym taką informację sąd może uzyskać również od kuratora.  W celu wydania nakazu sąd okręgowy wyznacza posiedzenie, jednak nie informuje o nim ani osoby poszukiwanej  (podejrzanego, oskarżonego, skazanego) ani też jego obrońcy. Jeżeli obrońca lub poszukiwany jakimś cudem dowiedzą się o posiedzeniu i się na to posiedzenie stawią, to będą mogli w nim brać udział.

Niestawiennictwo nie jest jednak przeszkodą do wydania ENA.  Na wydane przez sąd okręgowy postanowienie o poszukiwaniu europejskim nakazem aresztowania nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

W jakiej sytuacji prawnej jest zatem poszukiwany europejskim nakazem aresztowania?

W nieciekawej.

Po pierwsze nie wie, że ENA została wydana, a po drugie nawet gdy się dowie, to od takiego postanowienia nie może się odwołać.

Gdzie zatem mają szukać ratunku osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania?  

Ratunek polegający na odwołaniu ENA może nastąpić tylko wówczas gdy odpadnie przyczyna z powodu której wszczęto poszukiwania.  W tym miejscu zaczyna się praca dla adwokata.

Sposobów doprowadzenia do uchylenia postanowienia o poszukiwaniu europejskim nakazem aresztowania jest wiele, przy czym będą one inne w postępowaniu przygotowawczym, a inne np. w postępowaniu sądowym.

Nie ma jednego „złotego środka.”  Nie ma dwóch takich samych spraw. Każda wymaga odrębnej analizy i dobrania indywidualnych środków do konkretnej sytuacji.

Najważniejsze żeby pomóc, a nie zaszkodzić. To trochę tak jak u lekarza. Najpierw należy ustalić na co pacjent choruje, a potem dobrać właściwy sposób leczenia.

Najważniejsze żeby pacjent przeżył kurację.

***
Zdjęcie by Frederick Tubiermont

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl