Jak wyrobić dowód osobisty przez internet

Damian Tomanek        28 sierpnia 2020        Komentarze (0)

Jedną z bolączek osób mieszkających za granicą jest utrata ważności polskich dokumentów.

Często słyszę pytanie:

Czy może Pan załatwić mi dowód osobisty lub paszport?

Wyjaśniam zatem poniżej jaka jest procedura wyrabiania nowych dokumentów tożsamości.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet - stary dowód

Jak wyrobić paszport

Aby wyrobić paszport należy złożyć stosowny wniosek w punkcie paszportowym, który z reguły mieści się w urzędzie wojewódzkim lub jego oddziale zamiejscowym na terenie Polski. Jest to jednak mało praktyczne rozwiązanie dla osób poszukiwanych ENA i na dodatek mieszkających za granicą.

Aby wyrobić  nowy paszport poza terenem Polski wystarczy udać się do konsulatu. Tam można załatwić wszelkie formalności i ostatecznie odebrać dokument. Wszystko to jest możliwe, o ile polski sąd bądź polski prokurator nie wydał stosownego postanowienia w którym zakazał wydawania osobie poszukiwanej paszportu.

Więcej możesz przeczytać o tym tutaj.

Drugim dokumentem którym można posługiwać się za granicą (na terenie UE) jest dowód osobisty. Wyrobienie nowego dowodu osobistego wiąże się ze znacznie większymi trudnościami. Po pierwsze można go wyrobić tylko na terenie Polski w wybranym urzędzie gminy.

Można to zrobić składając osobiście  wniosek na piśmie  lub za pośrednictwem internetu.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet

Do złożenia wniosku o dowód przez internet potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub już posiadanie e-dowodu, dzięki którym można potwierdzić tożsamość. Tu możesz uzyskać informacje, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

W celu zalogowania się e-dowodem, niezbędne jest założenie skrzynki ePUAP, która służy do komunikacji z urzędem. Tu możesz uzyskać informacje, jak założyć konto ePUAP.

Aby złożyć wniosek przez internet, po założeniu wymienionych narzędzi, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód oraz zdjęcie w formie elektronicznej.

Czas oczekiwania to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Można w internecie sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy.

Gdzie można odebrać dowód osobisty

Dowód odbiera się we wskazanym we wniosku przez siebie urzędzie. Przy odbiorze trzeba pokazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.

Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu), można ustalić kody PIN do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1 oraz do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Można też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Kto może złożyć wniosek
o wydanie dowodu osobistego

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6.08.2010r. nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu przez pełnomocnika.

Artykuł 24 ust. 3 tej ustawy mówi, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

  1. osobiście w formie pisemnej lub
  2. w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kto może odebrać dowód osobisty

Artykuł  30 ust. 4 mówi, że odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

  1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26ust.1;
  2. wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Przepis art.26ust.1stosuje się odpowiednio.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Polacy poszukiwani ENA 2020

Damian Tomanek        21 sierpnia 2020        Komentarze (0)

Polacy poszukiwani ENA  mają czego się obawiać. O tym jak w praktyce wyglądają zatrzymania osób ściganych europejskim nakazem aresztowania można przeczytać tutaj.

Nad tym, aby osobę ukrywającą się wytropić, a następnie zatrzymać pracują różnego rodzaju jednostki policji w wielu krajach i na wielu szczeblach.

Poczynając od dzielnicowych poprzez, tzw. “poszukiwaczy” w komendach powiatowych, a następnie Zespoły Poszukiwań Celowych przy komendach wojewódzkich, kończąc na jednostkach o charakterze międzynarodowym, takich jak INTERPOL, EUROPOL ale również i ENFAST.

Polacy poszukiwani ENA 2020 na swiecieW portalu realnefakty.pl ukazał się artykuł Przemysława Krauz opisujący okoliczności zatrzymania dwójki Polaków w Hiszpanii. Zatrzymani nie doczekali  na obczyźnie, aż nastąpi przedawnienie przestępstw których się dopuścili.

Pod artykułem zamieszczono również film pokazujący sposób w jaki do zatrzymania doszło. Więcej możesz przeczytać i zobaczyć tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Zmiana przepisów o karze łącznej

Damian Tomanek        04 sierpnia 2020        Komentarze (0)

Obecnie, miłościwie nam panująca władza, wykorzystuje w oryginalny sposób fakt pandemii związanej z Covid-19 i konieczność dostosowania niektórych przepisów do aktualnej sytuacji w Kraju.Zmiana przepisow o karze lacznej - więzienie

O ile niezbędne jest dostosowanie przepisów w sferze medycznej czy gospodarczej, o tyle trudno znaleźć związek pomiędzy koronawirusem, a przepisami o karze łącznej, które zamieszczone są w kodeksie karnym. Tak mi się przynajmniej wydawało.

Jak się jednak okazało polskiemu ustawodawcy wydaje się inaczej.

Ustawa z dnia 19.06.2020 o ładnej nazwie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19” – nie wiedzieć dlaczego – zmieniła również przepisy kodeku karnego.

Obowiązujący zatem od 24.06.2020 art. 85 kk w swojej najistotniejszej części ma obecnie następujące brzmienie:

Art. 85. § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Poprzednio obowiązujący przepis miał treść następującą:

Art.  85.  §  1.  Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Wprowadzona „nowinka” polega na dodaniu frazy: „zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw”

Co tak naprawdę oznacza ta zmiana?

Po pierwsze to, że poprzednio mogliśmy połączyć kary za różne przestępstwa prawie w każdym przypadku.

Natomiast obecnie tylko w tych przypadkach, gdy przestępstwa nie będą przedzielone wyrokiem.

Po co taka zmiana?

Prawdopodobnie dlatego, że obecna władza lubi jak ludzie siedzą. Im dłużej, tym lepiej.

Przy wyroku łącznym, w większości spraw, ostateczna kara jest krótsza aniżeli suma wszystkich kar podlegających łączeniu. Zatem utrudnienie wydawania wyroków łącznych spowoduje, że pobyt za kratami będzie dłuższy.

Czy to rozwiązanie jest nowością?

Otóż nie jest. Przepisy o karze łącznej miały podobne brzmienie przed 2015r.

Wszyscy, którzy zajmują się tymi zagadnieniami w praktyce wiedzą, że wydawanie wyroków łącznych, przy dużej ilości wyroków jednostkowych, przed 2015, było bardzo skomplikowane. Przepisy obowiązujące w latach 2015 -2020 znacznie sprawę uprościły, a wydawanie wyroków łącznych usprawniły. Tym samym wyroki łączne wydawane były znacznie częściej.

Istnieje jednak taka kategoria osób, która nie może spać spokojnie, gdy coś zaczyna działać sprawnie. Należy wówczas wszystko zrobić, aby to zepsuć. Tą kategorią osób są właśnie politycy. Na nich zawsze można liczyć.

Wpływ zmiany przepisów na
europejski nakaz aresztowania

W postanowieniu o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, a następnie w formularzu, z którym możesz zapoznać się tutaj, wskazana jest data, wydania wyroku, sygnatura akt, sąd który go wydał oraz jaką orzeczono karę. Jeżeli wyrok taki wejdzie w skład wyroku łącznego, to zgodnie z art. 576 § 1 kpk wyrok ten nie podlega wykonaniu.

W konsekwencji europejski nakaz aresztowania obejmujący wyrok który nie podlega wykonaniu winien być uchylony. Tak też się dzieje w praktyce. Ponieważ jednak machina urzędnicza działa powoli, to najszybciej można osiągnąć skutek w postaci uchylenia ENA gdy adwokat powiadomi sąd wydający europejski nakaz aresztowania o tym, że zapadł wyrok łączny.

Po wprowadzeniu obecnych zmian utrudnione będzie uzyskanie wyroku łącznego, a co za tym idzie utrudnione również będzie uchylenie ENA na tej podstawie.

Z pewnością politycy którzy lubią jak ludzie dłużej siedzą są z tej zmiany zadowoleni.

Najwięksi optymiści liczą jeszcze na to, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność sposobu uchwalania zmian w kodeksie karnym z Konstytucją.  Ja do nich nie należę.

O przedawnieniu wykonania wyroku łącznego możesz przeczytać tutaj.

***

Zdjęcie: Hédi Benyounes z Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Damian Tomanek        29 czerwca 2020        Komentarze (0)

Zatrzymania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania mają różny przebieg.

Od wielu lat zajmuję się tego rodzaju sprawami i zwykle pytam swoich klientów, o to w jaki sposób zostali zatrzymani. Odpowiedzi są różne. Najczęściej policja zagraniczna przychodzi do miejsca zamieszkania lub do pracy.

Często zatrzymanie odbywa się przy próbie przekroczenia granicy. Osoba lecąca  samolotem ma raczej małe szanse na to, by nikt jej nie zauważył.

Bywają zatrzymania rodem z amerykańskich filmów sensacyjnych kiedy to antyterroryści z wielkim hukiem wchodzą jednocześnie przez wszystkie istniejące otwory okienne i drzwiowe w budynku.

Ale również zdarzają się zatrzymania żywcem
wyjęte z serialu Gang Olsena.

Czasami klient sam się prosi o to aby go aresztować. Jako przykład zatrzymania urologicznego może służyć sytuacja gdy  jegomość po wyjściu z baru postanowił oddać mocz na ścianę napotkanego w okolicy budynku. Pech chciał, że budynek okazał się być komisariatem.

Cykliści też nie mają łatwo. Usportowiony miłośnik Guinnessa w środku nocy, wracając z pubu, postanowił przyjechać do domu rowerem. Ponieważ koordynacja ruchowa sprawiała mu już sporo problemów, na kilkadziesiąt metrów przed swoim blokiem “przydzwonił” w zaparkowany na poboczu radiowóz, budząc śpiących w nim stróżów prawa Jej Królewskiej Mości.

Jak wiadomo mężczyzna powinien mieć swoje
zdanie i trzymać się tego zdania w milczeniu.

Jeden z moich klientów zapomniał o tej regule i wszedł w nadzwyczaj impulsywną wymianę poglądów z własną żoną. Podwładni Angeli Merkel wolą jednak wsłuchiwać się w jodłowanie Heidi, a nie w wywrzaskiwane polskie przekleństwa, w związku z tym w celu spacyfikowania dobiegających odgłosów wysłali do mieszkania mojego klienta ekspedycję karną złożoną z przedstawicieli miejscowego komisariatu.

Jak widać rozum ludzki jest wielki i niezwyciężony, czego kolejnym przykładem jest historia imć pana Iksińskiego, który na widok policji zaczął uciekać w kierunku własnego domu.

Od domu dzieliła go niewielka rzeczka którą postanowił sforsować wpław, żeby było szybciej. Definicja wojskowa mówi, że rzeka to przeszkoda terenowa o wilgotności 100%. Definicji tej nie znał widocznie nasz bohater i nie przewidział, że mokre ślady zaprowadzą  policję wprost do jego mieszkania.

Miało być szybko i było.

O tym, jak poszukiwany ENA został zatrzymany w Polsce za jazdę bez zapiętych pasów, możesz przeczytać tutaj. Opowiedziane wyżej historie świadczą o tym, że psychika adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z europejskim nakazem aresztowania narażana jest przez własnych klientów  na nieustannie ciężkie próby.

https://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

Polski wyrok w zagranicznym więzieniu

Damian Tomanek        22 czerwca 2020        Komentarze (0)

Jak dostać wyrok w Polsce,
a odsiedzieć go za granicą ?

Na powyższy temat pisałem już parę razy. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj. Temat wraca nieustannie, a pytań o szczegóły pojawia się co raz więcej.

Nowe zjawisko polega jednak na tym, że zwraca się do mnie coraz więcej osób, wobec których uprawomocniły się niedawno  wyroki pozbawienia wolności. Osoby te chcą podjąć jak najszybciej działania, aby zablokować wydanie za nimi  europejskiego nakazu aresztowania.

Z informacji uzyskanych od klientów wynika, że adwokaci którzy prowadzili im karne sprawy do tej pory albo nie chcą przyjąć sprawy o przekazanie wyroku do wykonania zagranicę, bo nie mają na ten temat wiedzy, albo chcą prowadzić taką sprawę, choć nigdy tego do tej pory nie robili.

Często pierwsze pytanie, które jest mi zadawane w takich przypadkach, to :

Czy Pan miał już kiedyś taką sprawę?.  

Odsyłam zwykle pytającego do niniejszego bloga, aby sam mógł sobie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Jak wygląda procedowanie w sprawie
o przekazanie wykonania wyroku za granicę?

Najpierw na odbywanie kary w zagranicznym więzieniu musi się zgodzić polski sąd, a następnie sąd zagraniczny musi się zgodzić na to, żeby tą karę do wykonania przejąć (dla uproszczenia będę pisał o sądzie zagranicznym, choć niekiedy jest to inny organ).

Uzyskanie zgody od sądu zagranicznego wcale nie jest takie proste, bo inne państwa nie mają interesu w tym, aby w swoich więzieniach utrzymywać polskich obywateli i ponosić związane z tym wysokie koszty.

Jak wygląda wniosek o przekazanie
wykonania polskiego wyroku za granicę ?

Punktem wyjścia jest oczywiście przygotowanie odpowiedniego wniosku. Nie ma jednego schematu według którego można sporządzić taki wniosek. Sytuacja osobista każdego skazanego jest inna, a co za tym idzie każdy wniosek musi być przygotowany indywidualnie.

Adwokat który wniosek przygotowuje powinien wiedzieć do którego sądu go skierować, jak sformułować żądanie, jakich argumentów użyć i jakie dołączyć dokumenty na poparcie zamieszczonych we wniosku argumentów. Bardzo mile widziane jest również wskazanie właściwego sądu lub organu zagranicznego, do którego będzie się zwracał polski sąd o przejęcie do wykonania wyroku.

Profesjonalne przygotowanie wniosku jest bardzo istotne albowiem jeśli sąd odmówi jego uwzględnienia, to takie postanowienie nie podlega zaskarżeniu i staje się od razu prawomocne. Nie można się od niego odwołać do drugiej instancji, a co za tym idzie nie można już nic poprawić. W związku z tym złe przygotowanie wniosku może skutkować “zarżnięciem” całej sprawy już na samym początku.

Jakie czynności podejmuje sąd polski?

Jeżeli już złożymy do właściwego sądu profesjonalnie przygotowany wniosek wraz z załącznikami, to czekamy na wyznaczenie posiedzenia przez sąd.

Po przeprowadzeniu posiedzenia sąd wydaje postanowienie. Jeżeli odmówi zgody na przekazanie, to sprawa się kończy. Jeżeli wyrazi zgodę na przekazanie, to zwraca się do właściwego sądu państwa w którym skazany ma karę odbywać.

Poniżej przykładowe postanowienie, w którym polski sąd zwraca nie o zgodę na przekazanie wykonania kary do sądu zagranicznego.

Następnie sąd polski wysyła do sądu zagranicznego dokumenty z prośbą o zajęcie stanowiska.

Jakie czynności podejmuje sąd  zagraniczny ?

Po przesłaniu odpowiednich pism do organu zagranicznego czekamy na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to może wyglądać tak.

Jeżeli mamy zgodę sądu zagranicznego to sąd polski wydaje kolejne postanowienie przekazujące wyrok do wykonania za granicę.

Powyższe dokumenty zostały tak dobrane by pokazać w praktyce jak to się odbywa w różnych sądach na terenie całej Polski oraz jakie podejście do sprawy mają różne kraje.

Wyżej zamieszczone dokumenty ze względu na przepisy o RODO zostały celowo pozbawione cech, które mogłyby ujawniać prawnie  chronione informacje na temat konkretnych osób.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl