Wyrok w zawieszeniu wykonany za granicą

Damian Tomanek        08 września 2015        Komentarze (1)

Większość osób, które ze mną się kontaktują, to osoby które są poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania ze względu na orzeczoną karę pozbawienia wolności. O odsiadywaniu polskiego wyroku za granicą pisałem  tutaj.

Część z tych osób mogłaby uniknąć więzienia gdyby zadbała o swoje sprawy wcześniej. Dotyczy to osób które w wyroku zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami bądź zostały oddane pod dozór kuratora. Kodeks postępowania karnego zawiera rozdział 66h, w którym znajdują się przepisy pozwalające na przekazanie do wykonania za granicę również wyroków w których orzeczono:

  • karę pozbawienia wolności w zawieszeniu,
  • karę ograniczenia wolności,
  • samoistnie orzeczony środek karny,
  • wyrok zawierający warunkowe zwolnienie,
  • wyrok zawierający warunkowe umorzenie postępowania.

Przekazać któryś z w/w wyroków do wykonania za granicę  można wówczas gdy dodano do niego co najmniej jeden z poniższych obowiązków:

1) zakaz zmiany bez zgody sądu miejsca stałego pobytu, obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary – obowiązki te odnoszą się wyłącznie do kary ograniczenia wolności i ciążą na skazanym z mocy tego przepisu,

2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

3) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

4) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

5) zakaz wstępu na imprezę masową,

6) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

7) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

8) nawiązkę orzekaną na rzecz pokrzywdzonego w miejsce obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k

9) obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby (art. 72 § 1 pkt 1 k.k.) – może być on orzeczony zarówno w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary, jak i warunkowego umorzenia postępowania (zob. art. 67 § 3 k.k.) oraz skazania na karę ograniczenia wolności (art. 36 § 2 k.k.),

10) obowiązek wykonywania ciążącego na skazanym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

11) obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

12) obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

13) obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,

14) obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

15) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

16) obowiązek powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

17) obowiązek innego niż wskazane w art. 72 § 1 pkt 1-7b k.k. stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa,

18) obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części

19) oddanie sprawcy pod dozór kuratora lub instytucji publicznej.

W tym miejscu powstaje zasadnicze pytanie: „Po co mam robić zamieszanie i przenosić wykonanie wyroku za granicę skoro dostałem karę w zawieszeniu ?”

Odpowiedź wynika z doświadczenia. Co najmniej 50% osób które są poszukiwane ENA nigdy by nie miało problemu gdyby ich wyrok wykonywany był przez sąd miejsca w którym przebywają. Najczęstszymi przyczynami zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności która pierwotnie była zawieszona są:

  1. wniosek kuratora do sądu z powodu braku kontaktu skazanego z kuratorem, (a czasami złośliwość kuratora);
  2. brak naprawienia szkody;
  3. niewpłacenie nawiązki;
  4. nieinformowanie sądu o przebiegu okres próby.

W powyższych przypadkach wszystko dzieje się za  plecami skazanego i nawet nie wiesz, że kara została Ci odwieszona. Informacje o braku naprawienia szkody lub nie wpłaceniu nawiązki Sąd otrzymuje  bezpośrednio od kuratora bądź pokrzywdzonego. Następnie wyznacza posiedzenie na które w Cię wzywa wysyłając zawiadomienie na Twój ostatni znany adres w Polsce. Problem  polega jednak na tym, że Ty tam już od wielu lat nie mieszkasz. Przesyłka wraca jako nie podjęta w terminie, a Sąd – zgodnie z przepisami – uznaje ją za prawidłowo doręczoną. Wówczas na posiedzeniu zapada postanowienie o zarządzeniu wykonania kary, o którym nie masz pojęcia. Potem już prosta droga wiedzie poprzez list gończy do europejskiego nakazu aresztowania.

Może zatem warto się zastanowić czy nie lepiej przenieść wykonanie wyroku w zawieszeniu do sądu w miejscu w którym zamieszkuję aby spać spokojnie.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 12:16

No cóż, wielu dramatów z pewnością można uniknąć. Nie mniej jednak wymaga to pewnego zaangażowania z jednej strony, a świadomości z drugiej strony. Wyjazd w kierunku brytyjskim wydaje się lepszym i szybszym rozwiązaniem, ale tylko do czasu…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: