Jak wyrobić dowód osobisty przez internet

Damian Tomanek        28 sierpnia 2020        Komentarze (0)

Jedną z bolączek osób mieszkających za granicą jest utrata ważności polskich dokumentów.

Często słyszę pytanie:

Czy może Pan załatwić mi dowód osobisty lub paszport?

Wyjaśniam zatem poniżej jaka jest procedura wyrabiania nowych dokumentów tożsamości.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet - stary dowód

Jak wyrobić paszport

Aby wyrobić paszport należy złożyć stosowny wniosek w punkcie paszportowym, który z reguły mieści się w urzędzie wojewódzkim lub jego oddziale zamiejscowym na terenie Polski. Jest to jednak mało praktyczne rozwiązanie dla osób poszukiwanych ENA i na dodatek mieszkających za granicą.

Aby wyrobić  nowy paszport poza terenem Polski wystarczy udać się do konsulatu. Tam można załatwić wszelkie formalności i ostatecznie odebrać dokument. Wszystko to jest możliwe, o ile polski sąd bądź polski prokurator nie wydał stosownego postanowienia w którym zakazał wydawania osobie poszukiwanej paszportu.

Więcej możesz przeczytać o tym tutaj.

Drugim dokumentem którym można posługiwać się za granicą (na terenie UE) jest dowód osobisty. Wyrobienie nowego dowodu osobistego wiąże się ze znacznie większymi trudnościami. Po pierwsze można go wyrobić tylko na terenie Polski w wybranym urzędzie gminy.

Można to zrobić składając osobiście  wniosek na piśmie  lub za pośrednictwem internetu.

Jak wyrobić dowód osobisty przez internet

Do złożenia wniosku o dowód przez internet potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub już posiadanie e-dowodu, dzięki którym można potwierdzić tożsamość. Tu możesz uzyskać informacje, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

W celu zalogowania się e-dowodem, niezbędne jest założenie skrzynki ePUAP, która służy do komunikacji z urzędem. Tu możesz uzyskać informacje, jak założyć konto ePUAP.

Aby złożyć wniosek przez internet, po założeniu wymienionych narzędzi, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód oraz zdjęcie w formie elektronicznej.

Czas oczekiwania to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Można w internecie sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy.

Gdzie można odebrać dowód osobisty

Dowód odbiera się we wskazanym we wniosku przez siebie urzędzie. Przy odbiorze trzeba pokazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.

Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu), można ustalić kody PIN do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1 oraz do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Można też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Kto może złożyć wniosek
o wydanie dowodu osobistego

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6.08.2010r. nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu przez pełnomocnika.

Artykuł 24 ust. 3 tej ustawy mówi, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

  1. osobiście w formie pisemnej lub
  2. w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kto może odebrać dowód osobisty

Artykuł  30 ust. 4 mówi, że odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

  1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26ust.1;
  2. wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Przepis art.26ust.1stosuje się odpowiednio.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: