Przedawnienie europejskiego nakazu aresztowania

Damian Tomanek        21 czerwca 2015        Komentarze (0)

Zapytał mnie ostatnio jeden z klientów: „kiedy przedawnia się europejski nakaz aresztowania ?” Pytanie to pojawia się dosyć często, a więc należy mu poświęcić kilka uwag. Otóż europejski nakaz aresztowania nie przedawnia się nigdy. Przedawnieniu może ulec wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem sądowym. Przedawnieniu może ulec również ściganie przestępstwa jeszcze nie osądzonego.

Niniejszy wpis dotyczy przypadku drugiego, a więc tych którzy wyrok mają dopiero przed sobą i są na liście osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania, a toczące się przeciwko nim postępowanie zostało zawieszone do czasu  jego realizacji.  Na początku dobra wiadomość. Przedawnienie ścigania przestępstw od 1.07.2015r. ulegnie skróceniu. Dotychczasowe przepisy kodeksu karnego brzmią w następujący sposób:

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1)   30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2)   20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3)   10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4)    5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Art. 102.  Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Zmianie od 1.07.2015r. ulegnie treść art. 102 kk. który będzie brzmiał:

Art. 102.  Jeżeli w okresie , o którym mowa w art. 101 , wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Oznacza to, że przed zmianą przepisów do okresu przedawnienia, o którym mowa w art. 101 kk, należało jeszcze doliczyć dodatkowe 10 lat. Po 1.07.2015r. do tego okresu będziesz mógł sobie doliczać tylko lat 5.

Inaczej mówiąc takie najpopularniejsze przestępstwa jak np.: paserka (291 § 1 kk), zniszczenie cudzej rzeczy (288 § 1 kk), kradzież (278 § 1 kk), udział w zorganizowanej grupie przestępczej ( 258 § 1 kk), podrobienie lub przerobienie dokumentów ( 270 § 1 kk), pobicie ( 157 § 1 kk), będą się przedawniały z upływem lat 15 od chwili popełnienia czynu, a nie z upływem lat 20, jak w poprzednim stanie prawnym.

Skutkiem przedawnienia musi być umorzenie postępowania i to niezależnie od tego czy toczyło się na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego. Natomiast skutkiem umorzenia postępowania winno być chylenie europejskiego nakazu aresztowania.  

W samym europejskim nakazie aresztowania jest rubryka w której  sąd polski wpisuje  datę przedawnienia. Oczywiście nie ma żadnego powodu dla którego zagraniczny sąd miałby znać polskie przepisy o przedawnieniu. Chodzi tu o sąd który będzie wydawał decyzję czy osobę poszukiwaną ENA przekazać do Polski czy też odmówić takiego przekazania. Jeżeli zatem wydano za Tobą europejski nakaz aresztowania przed 1.07.2015r. to może na nim widnieć  termin przedawnienia ścigania przestępstwa niezgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce po tej dacie. Skoro przebywasz za granicą dostatecznie długo żeby uznać, iż popełnione przez Ciebie przestępstwo uległo przedawnieniu, to poproś swojego adwokata w Polsce aby podjął kroki w celu uzyskania postanowienia o umorzeniu zawieszonego postępowania. To może Ci zaoszczędzić wielu niepotrzebnych kłopotów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: