Odwieszenie kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora

Damian Tomanek        04 maja 2018        Komentarze (0)

Tematem który często powraca w rozmowach telefonicznych oraz w kierowanych do mnie mailach jest „odwieszenie” kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora. Była już o tym mowa we wpisie, który można przeczytać tutaj.

Jeżeli masz wyrok w zawieszeniu i nie utrzymujesz kontaktu z kuratorem to możesz się spodziewać w najbliższym czasie postanowienia sądu o zarządzeniu wykonania kary – czyli inaczej mówiąc o jej odwieszeniu. Konsekwencją takiego zarządzenia jest wezwanie do odbycia kary, a jeżeli się nie stawiłeś to poszukiwania listem gończym i europejskim nakazem aresztowania.

Problem polega jednak na tym, że jak mieszkasz za granicą to o wszystkim dowiesz się dopiero  gdy miejscowa policja zastuka do drzwi Twojego domu. Z wnioskiem o wydanie przez sąd postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wystąpi kurator, który o Tobie nie zapomniał mimo, że Ty już dawno zapomniałeś o nim. Zanim zatem kurator się na Ciebie wkurzy z powodu braku kontaktu, to warto podjąć kroki które zapobiegną “odwieszeniu” kary.

Dotyczy to zarówno osób objętych dozorem kuratora które zamieszkują za granicą jak i tych które mają zamiar dopiero wyjechać.  No i oczywiście tych którzy pozostają w Polsce ale nie lubią swojego kuratora do tego stopnia, że zapomnieli się z nim skontaktować.

Moim zdaniem, we wszystkich tych  przypadkach, warto wystąpić do sądu, który nadzoruje wykonanie kary pozbawienia wolności, o zniesienie dozoru kuratora. Z treści art. 73 kodeksu karnego wynika, że:

§  1.  Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora …

§ 2.  Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej.

Natomiast z treści art. 74 § 2

§  2.  Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd,wobec skazanego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić.

§ 2a.  Zwolnienie od dozoru może nastąpić także, jeżeli sprawowanie dozoru jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z przyczyn niezawinionych przez skazanego.

Niewątpliwie ważną przyczyną znacznie utrudniającą wykonanie dozoru kuratora  jest fakt  zamieszkania skazanego za granicą. Jeżeli masz mieszkanie, rodzinę i pracę za granicą, to są to poważne argumenty za tym by przekonać sąd do zniesienia dozoru kuratora. Taki wniosek daje szansę na to, że będziesz w sądzie szybszy niż Twój kurator i zapobiegniesz skutecznie „odwieszeniu” kary pozbawienia wolności, listowi gończemu i europejskiemu nakazowi aresztowania.

Czy taki wniosek w każdym przypadku będzie skuteczny? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że rację ma mój zaprzyjaźniony lekarz który twierdzi, iż lepiej zapobiegać niż leczyć.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: