Kara grzywny zamiast kary pozbawienia wolności, czyli art. 37a kk

Damian Tomanek        27 lipca 2015        2 komentarze

W poprzednim wpisie była mowa o nowym art. 75a kk, który umożliwia karę pozbawienia wolności orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zamienić na karę grzywny. To było coś dla tych którzy są już po wyroku. Teraz coś dla tych którzy wyrok mają dopiero przed sobą i są poszukiwani ENA przez prokuraturę bądź sąd.

Obecna filozofia zmiany przepisów kodeksu karnego jest taka by ograniczyć do minimum wymierzanie kar z warunkowym zawieszeniem. Konsekwencją tego jest możliwość orzeczenia (po zmianach) kary w zawieszeniu tylko w wypadku gdy nie będzie ona przekraczała roku pozbawienia wolności. (Jest to zasada od której są nieliczne wyjątki, np. art. 60 kk)

W poprzednim stanie prawnym było możliwe wymierzenie kary w zawieszeniu jeżeli nie przekraczała ona dwóch lat pozbawienia wolności. Zmiana jest w oczywisty sposób niekorzystna.

Pojawił się natomiast nowy przepis art. 37a kk, który mówi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, to można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Oznacza to, że powstała możliwość wymierzenia kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności nawet jeżeli ktoś jest poszukiwany za takie przestępstwa jak np.: oszustwo  (art. 286 § 1 kk), bójka lub pobicie (art. 158 § 1 i 2 kk), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 i 2 kk), fałszowanie dokumentów (art. 270 kk), kradzież (art 278 kk), przywłaszczenie (art 284 kk), za większą część przestępstw ściganych  na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, itd.

Artykuł 37a kk daje zatem  bardzo duże pole do popisu adwokatowi osoby poszukiwanej ENA za przestępstwa, które nie są zagrożone karą surowszą niż 8 lat. Wynegocjowanie z sądem bądź prokuratorem kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności, a następnie wpłacenie wynegocjowanej kwoty tytułem zabezpieczenia przyszłej kary, powinno skutkować uchyleniem listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania.

W tym wypadku bardzo dużo zależy od zdolności Twojego adwokata.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Małgorzata Lipiec 19, 2016 o 17:32

Witam
szanowny Panie mecenasie pozwalam zwrócić się do Pana z pytaniem dotyczącym art. 37a KK. Czy, jeżeli zapadł wyrok w m-cu październiku 2012 r, zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w m-c marcu 2013 r, w którym wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności i która to kara nie została do dnia dzisiejszego wykonana (kara nie została wykonana z powodu przeprowadzania badań przez biegłych, obserwacji sądowo-psychiatrycznej) to można skorzystać z dobrodziejstwa jakie niesie art. 37a i pomimo, ze jest “po wyroku” tą karę zamienić na karę ograniczenia wolności czy karę grzywny?
Serdecznie dziękuję jeżeli byłby Pan łaskawy i odpowiedział na nurtujące pytanie.
Pozdrawiam
Małgorzata

Odpowiedz

Damian Tomanek Lipiec 19, 2016 o 19:46

Art. 37a kk jest prawem z którego może zastosować sąd podczas wydawania wyroku. Jeżeli wyrok jest już prawomocny, to art. 37 a kk nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: