Jaki wyrok można odsiedzieć za granicą ?

Damian Tomanek        30 lipca 2015        Komentarze (0)

     Dużą popularnością cieszy się temat przekazania wyroku wydanego przez polski sąd do wykonania za granicę. Była już mowa o tym tutaj tutaj. Jedno z częściej zadawanych pytań jakie otrzymuje, to pytanie : „Czy każdy wyrok można odsiedzieć za granicą ?”

Otóż niestety nie każdy. Przepisy regulujące kwestie przekazania do wykonania wyroku wydanego przez polski sąd za granicę zawarte są w rozdziale 66f  kodeksu postępowania karnego. Zostały one wprowadzone do tego kodeksu ustawą zmieniającą kodeks postępowania karnego z dnia 16.09.2011roku. Przepis przejściowy do tej ustawy to  art. 4, w którym zostało napisane, że rozdziałów 66f i 66g kpk nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed 5.12.2011r.

        Dlaczego ustawodawca przyjął taką datę graniczną stosowania nowych przepisów trudno się domyślić. Faktem jest jednak to, że data 6.12.2011r. była datą ostateczną jaką przewidywały przepisy Unii Europejskiej na wdrożenie tych regulacji do polskiego systemu prawa. Podobnie trudno logicznie wytłumaczyć dlaczego osoba której wyrok uprawomocnił się 4.12.2011r. nie może odbywać kary w innym kraju, a osoba której wyrok uprawomocnił się dwa dni później już może.

         Jednak jest, tak jak jest i tego nie zmienimy. Jak Twój wyrok uprawomocnił się przed 5.12.2011r. to zapomnij o odsiadce za granicą. Pomyśl natomiast np. o odroczeniu wykonania kary. To może być droga do jej zawieszenia.

PS.

Dla bardzo ciekawych podaję, że regulacje unijne to:

  1. decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
  2. decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: