List żelazny

Damian Tomanek        03 lutego 2019        Komentarze (0)

List żelaznyJakiś czas temu pisałem w tym miejscu o liście żelaznym. Wpis ten zawierał orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt II AKz 253/14 z którego wynikało, że list gończy bądź europejski nakazu aresztowania stoją na przeszkodzie wydaniu listu żelaznego. 

Orzeczenie to stanowiło interpretację istniejących przepisów z których jednak nie wynikało wprost, że listu żelaznego nie można w takiej sytuacji wydać.

Adwokaci w swoich wnioskach o wydanie listu żelaznego często powoływali się na brak ustawowej przeszkody. Było to jednak jak walenie głową w ścianę, ponieważ sądy z żelazną konsekwencja odmawiały uwzględnienia takich wniosków w sytuacji gdy klient był poszukiwany.

Czasami tak się jednak zdarza, że znajdzie się jakiś sędzia który zastanowi się nad tym co pisze adwokat. Całkiem niedawno nalazł się skład orzekający rozpoznający zażalenie na odmowę wydania listu żelaznego, który dotychczasowe orzecznictwo wywrócił do góry nogami.

Trochę pogłówkowali i wymyślili, że jednak poszukiwanie listem gończym i europejskim nakazem aresztowania nie stanowi przeszkody  dla wydania listu żelaznego. Ten sam Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu o sygn. akt II AKz 118/18 uznał, że: 

1. Wydanie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku o wydanie listu żelaznego, o ile oczywiście w sprawie zaistnieją przesłanki merytoryczne warunkujące zastosowanie tej instytucji, a tymczasowe aresztowanie nie jest jeszcze wykonywane.

2. Oceniając przepisy obowiązującego k.p.k. dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania i listu żelaznego oraz konfiguracje procesowe, w których może dojść do ich zbiegu, dopuszczalne jest twierdzenie, iż zastosowanie listu żelaznego rodzi skutek w postaci “zawieszenia'” (wstrzymania) wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, bez konieczności jego uchylenia. Po wydaniu listu żelaznego nie jest bowiem dopuszczalne pozbawienie wolności w jakiejkolwiek formie, np. w wyniku zatrzymania (art. 244 § 1 k.p.k.), czy zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia (art. 247 § 1 k.p.k.). Podejrzany (oskarżony) w postępowaniu, w którym wydano list żelazny, ma odpowiadać z wolnej stopy, co oznacza, że sąd nie zastosuje wobec niego tymczasowego aresztowania, a w przypadku uprzedniego wydania postanowienia w tym przedmiocie, wstrzymane zostanie jego wykonanie.

Alleluja, niby w przepisach nic się nie zmieniło, a jednak tyle się zmieniło. 

***

Zdjęcie: Amador Loureiro

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: