Wyrok łączny

Damian Tomanek        19 czerwca 2017        Komentarze (0)

Wyrok łączny to zagadnienie, które w wielu przypadkach nastręcza poważne trudności zarówno adwokatom, prokuratorom  jak i sędziom.

W swojej praktyce spotkałem się z przypadkiem kiedy w stosunku do jednego skazanego wyrok łączny był cztery razy uchylany przez sąd wyższej instancji. Dopiero za piątym razem sądowi I instancji udało się  trafić z rozstrzygnięciem. Niezależnie od trudności związanych z łączeniem wyroków wydanych przez polskie sądy, dodatkowym wyzwaniem stał się problem łączenia wyroków wydanych przez sądy w różnych krajach. Dotyczy to przede wszystkim  osób które mając wyroki do odbycia w Polsce, wyjechały za granicę, a tam również popadły w konflikt z prawem.  Zagadnienia te regulują przepisy kodeksu karnego, a w szczególności art. 114a oraz 85 § 4 kk, rozdział 66f kpk jak również przepisy unijne, a zwłaszcza :

  • decyzja ramowa 2008/909/WSiSW z 27 listopada 2008 r. o stosowaniu za- sady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
  • decyzja ramowa 2008/675/WSiSW z 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględ- niania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wyżej wymienione akty prawne zawierają szereg szczegółowych uregulowań, które są fantastyczną podstawą do prowadzenia ważnych i poważnych dysput naukowych. Natomiast przeciętny śmiertelnik, który wyjechał z kraju z powodu tego, że miał wyrok w Polsce, a następnie „złapał” kolejny wyrok za granicą, powinien wiedzieć, że zgodnie z :

Art. 114a kk Wyrokiem skazującym jest również prawomocne orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chyba że według ustawy karnej polskiej czyn nie stanowi przestępstwa, sprawca nie podlega karze albo orzeczono karę nieznaną ustawie.

Art. 85 § 4 kk Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których mowa w art. 114a.

Z powyższego wynika, że nie można “zrobić” jednego wyroku łącznego z dwóch wyroków, które zostały wydane w różnych krajach.

Skazanie wyrokiem w innym państwie ma również inne poważne konsekwencje na terenie Polski. O tym jednak w następnym wpisie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: