Dobry adwokat potrzebny od zaraz.

Damian Tomanek        23 września 2014        Komentarze (1)

Andrzej Kowalski wyjeżdżał z Londynu w bardzo dobrym nastroju mając przed sobą 2 tygodnie urlopu. Jadąc na wakacje w kierunku Szkocji został zatrzymany do kontroli drogowej w jednym z prowincjonalnych miasteczek. Sierżant Cox, po sprawdzeniu dokumentów w policyjnej bazie danych , w imieniu Królowej, złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Polegała na tym, że dalszą podróż miał kontynuować w radiowozie, który był znacznie droższy i lepiej wyposażony od  Mini którym jechał na wakacje. Jakież było jego zdziwienie kiedy po dotarciu do celu zamiast zwiedzać lochy Edinburgh Castle przyszło mu się zapoznać z londyńskim aresztem. Dopiero wówczas przypomniał sobie, że w 2008r. został w Polsce aresztowany i przesiedział 14 miesięcy. W wyroku sąd orzekł wobec niego karę 2 lat pozbawienia wolności. Po jego ogłoszeniu został zwolniony z aresztu i wyjechał do pracy w Wielkiej Brytanii pozostawiając apelację „w rękach adwokata”.

Na Wyspach rozpoczął nowe życie, a przez 6 lat nikt od niego nic nie chciał.

Był przekonany, że sprawa została jakoś załatwiona i przestał się tym interesować. Andrzej nie wiedział, że sąd odwoławczy wyrok utrzymał w mocy. Nie wiedział również, że na stary adres pod którym mieszkał w Polsce przysłano wezwanie do odbycia kary. Wezwanie wróciło do sądu nieodebrane, a ponieważ nie stawił się w zakładzie karnym sąd wysłał za nim list gończy, a następnie ENA.

W prawdzie Andrzejek zaoszczędził na wydatkach związanych z wakacjami ale za to czeka go wydatek na adwokata w Anglii i w Polsce. Jest bowiem w sytuacji w której nie musi być deportowany do Polski, ale o to trzeba powalczyć.

Europejski nakaz aresztowania może być wydany w sytuacji gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie stawiła się na wezwanie sądu do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Co może zrobić w takiej sprawie adwokat ? Adwokat w Anglii musi dać czas adwokatowi w Polsce aby ten mógł zacząć działać. Inaczej mówiąc adwokat w Anglii ma sprawę deportacji przeciągać.

Natomiast adwokat w Polsce w tym czasie może doprowadzić do odwołania poszukiwań ENA występując do sądu  o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Jeżeli poszukiwany był wcześniej tymczasowo aresztowany bądź też rozpoczął wykonanie kary pozbawienia wolności ( która z jakichś przyczyn została przerwana), to istnieje możliwość realnego skrócenia okresu odbywania kary. Muszą być w tym celu spełnione pewne warunki opisane w poniższych przepisach kodeksu karnego:

Art. 78. § 1.  Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

 • 2.  Skazanego określonego w art. 64 § 1 (recydywa) można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 (podwójna recydywa) po odbyciu trzech czwartych kary.
 • 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Art. 79. § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.

 • 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.
 • 3.  Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 80. § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

 • 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.
 • 3.  W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Art. 81.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

Art. 82.  § 1. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

 • 2. W wypadku objęcia wyrokiem łącznym kary, z której odbywania skazany został warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza się jedynie okres faktycznego odbywania kary.

Nasz Andrzejek ma szanse skorzystać z art. 78 § 1 kk ponieważ sąd musiał mu w wyroku zaliczyć na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania, co spowodowało, że na dzień zatrzymania przez policję odbył ponad połowę kary pozbawienia wolności.

Pamiętać jednak należy o jednym. To nie jest matematyka. Nie każda osoba która spełnia przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia musi je otrzymać. Jest jeszcze art 77 kk który brzmi: Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.” O tym czy zostały spełnione w/w warunki decyduje sąd biorąc pod uwagę takie okoliczności jak np. sposób zachowania po popełnieniu przestępstwa, wyniki resocjalizacji, perspektywę pracy, stan rodzinny itd. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest rozpoznawany przez sąd na posiedzeniu na którym trzeba powalczyć i przekonać sędziego o zasadności wniosku. Złóż taki wniosek zanim sierżant Cox zatrzyma cię do kontroli drogowej. Skoro przebywasz za granicą i nie możesz sam uczestniczyć w posiedzeniu sądowym zadbaj aby był na nim przynajmniej twój adwokat.

Innym zagadnieniem jest to czy  można coś zrobić aby uchylić ENA w sytuacji gdy na warunkowe przedterminowe zwolnienie jest jeszcze za wcześnie ? Owszem, można. Jednak o tym następnym razem.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Mikołaj 23 września, 2014 o 23:57

  bardzo dziękuję za szczegółowe objaśnienie !
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: