O “areszcie domowym” czyli, czy okres w którym zastosowano wobec kogoś dozór elektroniczny w kraju w którym przebywa zostanie zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności którą ma odbyć w Polsce. Część II.

Damian Tomanek        12 października 2014        Komentarze (0)

W dniu 18.09.2014r. zamieściłem wpis dotyczący tego czy tzw. „areszt domowy” może być zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności. Z orzecznictwa wynik, że raczej nie. Już nie tak  kategorycznie w tej kwestii wypowiadają się przedstawiciele doktryny. Sławomir Steinborn w komentarzu do kodeksu postępowania karnego wyraził się w sposób następujący:   „Zaliczeniu podlega okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania ENA. Nie ma zatem znaczenia podstawa prawna tego pozbawienia wolności, o ile ma ono związek z przekazaniem w trybie ENA. Może to zatem przykładowo być zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie. Wydaje się, że nie należy też z góry wykluczać dopuszczalności zaliczenia okresu aresztu domowego, jaki był stosowany wobec osoby ściganej w toku postępowania w przedmiocie wykonania ENA, jeżeli tylko jego charakter i wynikające z niego konsekwencje dla osoby ściganej będą uzasadniały wniosek, że polegał on na pozbawieniu wolności, a nie jedynie na jej ograniczeniu. Za zaliczeniem okresu stosowania takiego środka zapobiegawczego przemawia zwłaszcza wzgląd na konstytucyjną zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), gdyż brak zaliczenia oznaczałby dla osoby ściganej-sprawcy podwójną dolegliwość (środek zapobiegawczy oraz sankcja karna) godzącą w wolność osobistą jednostki (por. B. Nita-Światłowska, A. Światłowski, Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim, EPS 2012, nr 11, s. 18).  Okres podlegający zaliczeniu należy liczyć od dnia pozbawienia wolności (faktycznego zatrzymania) w państwie wykonania ENA do dnia, w którym osoba ścigana została przekazana w ręce właściwych polskich organów. Stąd też niezwykle istotne jest uzyskanie od odpowiedniego organu państwa wykonania ENA precyzyjnych informacji dotyczących okresu pozbawienia wolności osoby ściganej. Zgodne zatem z art. 26 ust. 2 decyzji ramowej o ENA w momencie przekazania wszystkie informacje dotyczące pozbawienia wolności osoby ściganej na podstawie ENA powinny zostać przekazane przez wykonujący ENA organ sądowy lub organ centralny wyznaczony na podstawie art. 7 decyzji ramowej o ENA do wydającego ENA organu sądowego.   Okres pozbawienia wolności od momentu przekazania osoby ściganej w ręce właściwych polskich organów zostanie zaliczony na podstawie reguł ogólnych, przede wszystkim art. 63 § 1 k.k. Należy bowiem uznać, że od tej chwili biegnie okres tymczasowego aresztowania (zob. art. 265), który następnie zostanie zliczony przy wyrokowaniu. W razie przekazania w celu wykonania kary okres między momentem przekazania osoby ściganej a osadzeniem w zakładzie karnym należy uwzględnić przy obliczaniu okresu wykonywania kary pozbawienia wolności.”

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: