O “areszcie domowym” czyli, czy okres w którym zastosowano wobec kogoś dozór elektroniczny w kraju w którym przebywa zostanie zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności którą ma odbyć w Polsce. Część II.

Damian Tomanek        12 października 2014        Komentarze (0)

W dniu 18.09.2014r. zamieściłem wpis dotyczący tego czy tzw. „areszt domowy” może być zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności. Z orzecznictwa wynik, że raczej nie. Już nie tak  kategorycznie w tej kwestii wypowiadają się przedstawiciele doktryny. Sławomir Steinborn w komentarzu do kodeksu postępowania karnego wyraził się w sposób następujący:   „Zaliczeniu podlega okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania ENA. Nie ma zatem znaczenia podstawa prawna tego pozbawienia wolności, o ile ma ono związek z przekazaniem w trybie ENA. Może to zatem przykładowo być zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie. Wydaje się, że nie należy też z góry wykluczać dopuszczalności zaliczenia okresu aresztu domowego, jaki był stosowany wobec osoby ściganej w toku postępowania w przedmiocie wykonania ENA, jeżeli tylko jego charakter i wynikające z niego konsekwencje dla osoby ściganej będą uzasadniały wniosek, że polegał on na pozbawieniu wolności, a nie jedynie na jej ograniczeniu. Za zaliczeniem okresu stosowania takiego środka zapobiegawczego przemawia zwłaszcza wzgląd na konstytucyjną zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), gdyż brak zaliczenia oznaczałby dla osoby ściganej-sprawcy podwójną dolegliwość (środek zapobiegawczy oraz sankcja karna) godzącą w wolność osobistą jednostki (por. B. Nita-Światłowska, A. Światłowski, Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim, EPS 2012, nr 11, s. 18).  Okres podlegający zaliczeniu należy liczyć od dnia pozbawienia wolności (faktycznego zatrzymania) w państwie wykonania ENA do dnia, w którym osoba ścigana została przekazana w ręce właściwych polskich organów. Stąd też niezwykle istotne jest uzyskanie od odpowiedniego organu państwa wykonania ENA precyzyjnych informacji dotyczących okresu pozbawienia wolności osoby ściganej. Zgodne zatem z art. 26 ust. 2 decyzji ramowej o ENA w momencie przekazania wszystkie informacje dotyczące pozbawienia wolności osoby ściganej na podstawie ENA powinny zostać przekazane przez wykonujący ENA organ sądowy lub organ centralny wyznaczony na podstawie art. 7 decyzji ramowej o ENA do wydającego ENA organu sądowego.   Okres pozbawienia wolności od momentu przekazania osoby ściganej w ręce właściwych polskich organów zostanie zaliczony na podstawie reguł ogólnych, przede wszystkim art. 63 § 1 k.k. Należy bowiem uznać, że od tej chwili biegnie okres tymczasowego aresztowania (zob. art. 265), który następnie zostanie zliczony przy wyrokowaniu. W razie przekazania w celu wykonania kary okres między momentem przekazania osoby ściganej a osadzeniem w zakładzie karnym należy uwzględnić przy obliczaniu okresu wykonywania kary pozbawienia wolności.”

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: