styczeń 2022

Jak wynika z doniesień medialnych oraz z wpisów na portalach społecznościowych Warszawska Prokuratura Okręgowa bada, czy sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekroczyli swoje uprawnienia w trakcie rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. Od czasu gdy do władzy doszedł PiS to rozstrzygnięć niekorzystnych dla Polski wydano całe multum. Orzeczone wobec Polski kary finansowe, z powodu naruszeń prawa europejskiego, […]