luty 2021

Przełomowy wyrok Sądu w Amsterdamie

Damian Tomanek        14 lutego 2021        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Amsterdamie po raz kolejny wyraził wątpliwości co do tego, czy w Polsce przestrzegane są zasady praworządności. 17 grudnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w połączonych sprawach C‑354/20 PPU oraz C‑412/20 PPU wydał wyrok, w którym stwierdził, że sądy w krajach UE w każdej rozpatrywanej sprawie muszą dokonywać dwustopniowego testu. Nie mogą […]