maj 2016

Wniosek kuratora o „odwieszenie” kary

Damian Tomanek        15 maja 2016        3 komentarze

Bardzo często spotykam się z sytuacją kiedy sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora, a klient dowiaduje się o tym dopiero z europejskiego nakazu aresztowania. Dla osób mieszkających za granicą istotna jest odpowiedź na pytanie: Jak zachować się w stosunku do kuratora aby nie wystąpił z wnioskiem o „odwieszenie” kary? Najpierw należy ustalić […]