marzec 2015

Wyjątki od zasady specjalności

Damian Tomanek        29 marca 2015        Komentarze (1)

Przypomnijmy, że zasada specjalności polega na zakazie ścigania, karania i pozbawiania wolności osób przekazanych do Polski przez inne państwo, za czyny które nie były wymienione w europejskim nakazie aresztowania. Zakaz ten jest skierowany do Sądów i Prokuratury w Polsce. Każda zasada ma wyjątki. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Wyjątki od zasady specjalności polegają […]

Zalety europejskiego nakazu aresztowania

Damian Tomanek        22 marca 2015        Komentarze (0)

Czy przekazanie do Polski osoby ściganej na podstawie ENA ma jakieś zalety ? Otóż ma, choć niezbyt duże. Taką zaletą jest niewątpliwie zasada specjalności, którą z mocy prawa objęta jest każda osoba ścigana europejskim nakazem aresztowania. W dużym uproszczeniu zasada specjalności polega na tym, że sąd polski po przewiezieniu ściganego do kraju ma wobec takiej […]