Syryjczyk zamordował Polkę w Reutlingen

Damian Tomanek        26 lipca 2016        Komentarze (0)

Poproszono mnie ostatnio o wyrażenie opinii na temat możliwości prowadzenia postępowania karnego na terenie Polski przeciwko Syryjczykowi który zamordował Polkę na terenie Niemiec. Pytanie zostało zadane w kontekście bieżących wydarzeń politycznych w naszym kraju.

Ponieważ zazwyczaj trzymam się  jak najdalej od polityki, starałem się wyjaśnić problem wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy i własne doświadczenia. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

natemat_pl_186129,kukiz-chce-ekstradycji-syryjczyka-z-niemiec-do-p

Brexit i co dalej z europejskim nakazem aresztowania ?

Damian Tomanek        30 czerwca 2016        Komentarze (0)

Nie spodziewałem się, że mój ostatni wpis odbije się echem w prasie ogólnopolskiej. Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu zebrała różne opinie na temat tego czy i jak będzie funkcjonował europejski nakaz aresztowania po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  Z opiniami można zapoznać się tutaj.

Zrzut ekranu 2016-06-30 o 19.50.04

BREXIT a Europejski Nakaz Aresztowania

Damian Tomanek        26 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pierwsze miejsce wśród wszystkich doniesień medialnych zajmują obecnie informacje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Wielu zastanawia się jaki to będzie miało wpływ na przekazywanie do Polski osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymanych na terenie Wielkiej Brytanii?

Podstawą prawną europejskiego nakazu aresztowania jest decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z 13.06.2002r. Decyzja jest prawem obowiązującym w państwach, które do Unii Europejskiej należą.

Powstaje zatem pytanie czy po opuszczeniu Unii, Wielka Brytania zaprzestanie wysyłania do Polski poszukiwanych na podstawie ENA.

W moim przekonaniu tak się nie stanie.

Po pierwsze skoro jednym z celów postawionych sobie przez osoby popierające brexit miało być zablokowanie dopływu imigrantów do UK i wysłanie ich tam skąd przybyli, to ENA służy temu celowi znakomicie. Po wtóre, i w dniu dzisiejszym są państwa takie jak np. Szwajcaria, które nie należą do Unii Europejskiej, a mimo to na podstawie odrębnych umów stosują przepisy  związane z europejskim nakazem aresztowania.

Przykładem może być sprawa o której więcej można przeczytać tutaj. Podobna sytuacja dotyczy takich państw jak Norwegia, Islandia czy Lichtenstein. Kraje te mimo, że nie są członkami Unii podpisały w 2006r. odpowiednie umowy na mocy których stosują z powodzeniem procedurę ENA.

Zatem niczym nieuzasadniona jest nadzieja, iż przekazywanie do Polski z UK osób poszukiwanych ENA skończy się wraz z opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. Należy się raczej spodziewać podpisania podobnej umowy pomiędzy UK, a UE jak umowa z Norwegią czy Islandią.

Wniosek kuratora o „odwieszenie” kary

Damian Tomanek        15 maja 2016        Komentarze (3)

Bardzo często spotykam się z sytuacją kiedy sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności na wniosek kuratora, a klient dowiaduje się o tym dopiero z europejskiego nakazu aresztowania. Dla osób mieszkających za granicą istotna jest odpowiedź na pytanie:

Jak zachować się w stosunku do kuratora aby nie wystąpił z wnioskiem o „odwieszenie” kary?

Najpierw należy ustalić jakie obowiązki ma skazany i co kurator może od niego chcieć.

Z treści art. 169. kkw wynika, że:

§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany.

§3  Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.

Nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły kurator ma obowiązek przeprowadzania raz na jakiś czas wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu, wezwania skazanego do siebie w celu udzielenia wyjaśnień oraz żądania kontaktu telefonicznego ze skazanym. Częstotliwość tych obowiązków jest uzależniona od grupy ryzyka powrotu do przestępstwa do jakiej skazany został zakwalifikowany.

Całkowite zerwanie kontaktu z kuratorem jest jak strzał we własną stopę.

W takiej sytuacji kurator nie będzie mógł przed sądem wykazać się, że pracuje  ze skazanym. To zawsze spowoduje wniosek o odwieszenie wykonania kary i wniosek taki zawsze przez sąd zostanie uwzględniony.

Co zatem zrobić aby tak się nie stało ?

Większość moich klientów z kuratorami się dogaduje. Ustalają, że  meldują się telefonicznie raz w miesiącu, a jak przyjeżdżają do Polski, to przychodzą osobiście. Kontakt mailowy wystarcza na przesłanie różnych dokumentów np. umowy o pracę.

Co zrobić jak trafimy na złośliwego kuratora który np. stwierdzi, że nie wyraża zgody na wyjazd za granicę, bo jego zdaniem jest to ucieczka przed wykonaniem wyroku.

W takiej sytuacji pozostają trzy wyjścia.

  • Po pierwsze wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na wyjazd, to sprzeciw kuratora będzie bez znaczenia.
  • Po drugie można wystąpić o przekazanie wykonania wyroku za granicę.
  • Po trzecie można zmienić miejsce zamieszkania w Polsce. Wówczas zmieni się również kurator.

W stosunku do sprawcy oddanego pod dozór we wszystkich kwestiach dotyczących wykonania orzeczenia, w tym sprawowania dozoru i orzekania w zakresie, jaki wynika z art. 74 § 2 k.k. i z art. 75 k.k., właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. Jest nim sąd rejonowy, w którego okręgu sprawca ma stałe miejsce pobytu (art. 169 § 4 k.k.w.), bez względu na to, czy sądem orzekającym w pierwszej instancji był sąd rejonowy, czy okręgowy, a także bez względu na to, czy dozorem był faktycznie objęty.”

***

(Kazimierz Postulski: „Zmiany dotyczące właściwości sąd w sądowym postępowaniu wykonawczym”)

Nowe więzienia w Polsce

Damian Tomanek        12 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Nowa władza szykuje  komfortowe warunki odbywania kary pozbawienia wolności dla osób które zostaną przekazane do Polski w celu wykonania wyroku orzeczonego przez sąd zagraniczny. Niniejszy blog zajmuje się przede wszystkim europejskim nakazem aresztowania wystawionym przez polskie organy ścigania bądź polskie sądy. Warto jednak wiedzieć że Polska troszczy się również o naszych obywateli którzy zostali skazani za granicą. Więcej możesz przeczytać tutaj.

Zrzut ekranu 2016-04-13 o 23.23.36