Wyrok łączny

Damian Tomanek        19 czerwca 2017        Komentarze (0)

Wyrok łączny to zagadnienie, które w wielu przypadkach nastręcza poważne trudności zarówno adwokatom, prokuratorom  jak i sędziom.

W swojej praktyce spotkałem się z przypadkiem kiedy w stosunku do jednego skazanego wyrok łączny był cztery razy uchylany przez sąd wyższej instancji. Dopiero za piątym razem sądowi I instancji udało się  trafić z rozstrzygnięciem. Niezależnie od trudności związanych z łączeniem wyroków wydanych przez polskie sądy, dodatkowym wyzwaniem stał się problem łączenia wyroków wydanych przez sądy w różnych krajach. Dotyczy to przede wszystkim  osób które mając wyroki do odbycia w Polsce, wyjechały za granicę, a tam również popadły w konflikt z prawem.  Zagadnienia te regulują przepisy kodeksu karnego, a w szczególności art. 114a oraz 85 § 4 kk, rozdział 66f kpk jak również przepisy unijne, a zwłaszcza :

  • decyzja ramowa 2008/909/WSiSW z 27 listopada 2008 r. o stosowaniu za- sady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
  • decyzja ramowa 2008/675/WSiSW z 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględ- niania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wyżej wymienione akty prawne zawierają szereg szczegółowych uregulowań, które są fantastyczną podstawą do prowadzenia ważnych i poważnych dysput naukowych. Natomiast przeciętny śmiertelnik, który wyjechał z kraju z powodu tego, że miał wyrok w Polsce, a następnie „złapał” kolejny wyrok za granicą, powinien wiedzieć, że zgodnie z :

Art. 114a kk Wyrokiem skazującym jest również prawomocne orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chyba że według ustawy karnej polskiej czyn nie stanowi przestępstwa, sprawca nie podlega karze albo orzeczono karę nieznaną ustawie.

Art. 85 § 4 kk Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których mowa w art. 114a.

Z powyższego wynika, że nie można „zrobić” jednego wyroku łącznego z dwóch wyroków, które zostały wydane w różnych krajach.

Skazanie wyrokiem w innym państwie ma również inne poważne konsekwencje na terenie Polski. O tym jednak w następnym wpisie.

 

Poszukiwani europejskim nakazem aresztowania

Damian Tomanek        14 maja 2017        2 komentarze

W dniu 9 maja 2017r. w TVN 24 ukazał się ciekawy reportaż na temat osób, które są poszukiwane, między innymi,  europejskim nakazem aresztowania.

Jeżeli nie widziałeś to możesz go zobaczyć tutaj:

Przedawnienie oszustwa

Damian Tomanek        18 kwietnia 2017        3 komentarze

Na temat przedawnienia pisałem już kilka razy w kontekście europejskiego nakazu aresztowania. Były to zwykle rozważania teoretyczne wskazujące jakie w tym zakresie obowiązują przepisy oraz jak kształtuje się orzecznictwo sądowe.

Mieliśmy wpisy o przedawnieniu ścigania jak i o przedawnieniu wykonania kary. Tym razem coś bardziej życiowego. Artykuł pt. „Wrócili do Polski po 20 latach. Myśleli, że po tylu oszustwo się przedawnia”  niedawno ukazał się w Onet Olsztyn, a jego autorem był Mikołaj Podolski.

Opowiedziana tam historia jest bardzo pouczająca i płyną z niej co najmniej dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze na braku wiedzy w zakresie sposobu obliczania terminów przedawnienia można się nieźle „przejechać” albo raczej – jak w tym przypadku – „wjechać” i to prosto do aresztu. Po drugie przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji życiowej, która pociąga za sobą konsekwencje prawne, warto zasięgnąć opinii dobrego adwokata.

To tyle. Resztę przeczytajcie sami po kliknięciu w obrazek:

Skarga do Strasburga

Damian Tomanek        08 kwietnia 2017        4 komentarze

Ludzie zdesperowani imają się różnych pomysłów aby poprawić swoją skomplikowaną sytuację życiową. Jednym z takich pomysłów jest skarga do Strasburga.

Dla osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania jest to z reguły pomysł kiepski. Skargę do Strasburga można wnieść po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków odwoławczych, przewidzianych prawem polskim i to w ciągi 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji sądowej w konkretnej sprawie. Termin ten jest „święty”. Wniesienie skargi po jego przekroczeniu spowoduje, że zostanie ona odrzucona bez merytorycznego rozpoznania.

ENA wydawana jest zwykle za osobami poszukiwanymi od dawna w sposób nieskuteczny na terenie Polski. Celem wydania europejskiego nakazu aresztowania jest doprowadzenie poszukiwanego zanim zapadnie wyrok przed oblicze sądu bądź prokuratora lub doprowadzenie delikwenta wprost do zakładu karnego aby odsiedział wyrok który już kiedyś zapadł.  Inaczej mówiąc, poszukiwanym ENA skarga do Strasburga zwykle nie przysługuje, bo albo jeszcze nie ma wyroku albo od ostatecznego zakończenia sprawy upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Dla tych którzy jednak się mieszczą w w/w terminie albo mają w planie po wyroku poskarżyć się na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu załączam formularz skargi [TUTAJ] i wyjaśnienie jak go wypełnić [TUTAJ].

Jak działa ENA.

Damian Tomanek        13 marca 2017        Komentarze (1)

Niewątpliwie policja od czasu do czasu osiąga spore sukcesy w zatrzymywaniu osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania. Dotyczy to w szczególności spraw „najcięższego kalibru”.

Jak wynika z niżej zamieszczonego artykułu Piotra Halickiego w pierwszych miesiącach 2017r. tych zatrzymań było sporo. Nie oznacza to wcale, że osoby które mają na sumieniu przestępstwa mniej poważne mogą spać spokojnie. Osoby poszukiwane za drobne oszustwa, pobicia, narkotyki itp. są równie często zatrzymywane i przekazywane do Polski. Różnica polega jednak na tym, że tym pierwszym niewiele można pomóc. Tym drugim natomiast często udaje się pomóc zanim zostaną odprawieni samolotem do Polski. [http://warszawa.onet.pl/]